Experiència d’aprenentatge

Al Centre d’Estudis Politècnics disposem d’un equip professional i humà que vetlla en tot moment per satisfer l’experiència acadèmica del nostre alumnat. En tractar-se d’una formació presencial, li proposem que visqui una experiència d’aprenentatge amb els cinc sentits. A l’aula podem veure’ns, escoltar-nos, compartir, discutir i emocionar-nos. L’assistència a classe ens permet aprofitar millor l’experiència d’aprenentatge, d’una manera molt més enriquidora. Ens tenim a totes i tots per explicar, per preguntar, per dubtar, per equivocar-nos i per descobrir.

Per a la Direcció del centre, la qualitat del nostre equip docent i administratiu sempre ha estat un dels principals elements de valor diferencial. Per això, el Politècnics té un equip professional i humà especialitzat, amb experiència professional en els diversos sectors dels cicles formatius que s’hi imparteixen. És fonamental un equip que conegui i combini les realitats de l’aula i de l’empresa per poder acompanyar el nostre alumnat en el seu procés d’aprenentatge, de creixement personal i d’inserció en el mercat laboral.

Innovació i millora contínua

Els actuals entorns social, laboral i educatiu, els seus canvis ràpids i constants, i les inquietuds professionals de l’equip del Politècnics originen la necessitat d’innovació i millora contínua.

Per una banda, al Politècnics disposem d’un programa de formació per al nostre equip professional i humà. Contempla formacions tècniques dels diferents sectors professionals de la nostra oferta educativa i d’innovació pedagògica per ser aplicades a les aules.

Per una altra, l’equip professional assisteix a formacions externes organitzades pel Departament d’Educació, universitats i altres institucions sectorials i educatives.

Empreses i entitats col·laboradores

Amb l’objectiu de poder desenvolupar nous projectes professionals i educatius, al Centre d’Estudis Politècnics comptem amb la col·laboració inestimable d’empreses i entitats.

Amb la voluntat d’apropar l’alumnat a la realitat professional a través de les metodologies d’aprenentatge actiu, al centre hem establert aliances de col·laboració amb organitzacions com ara Movistar Centre; el Banc de Sang i Teixits; Mescladís – Iniciativa d’economia solidària; Dona Kolors – Marca social de disseny i confecció de roba, Fundació Daina – Societat protectora d’animals i Fundació Inform – Xarxa internacional d’empreses simulades SEFED.

El nostre centre també destaca per...

Escola de qualitat

Ens regim per uns principis de qualitat i uns valors que guien la nostra gestió, amb ells treballem per proporcionar als nostres alumnes coneixements, valors i normes que els ajudin desplegar el seu potencial màxim al llarg de la vida.

Més informació

Servei d’assessorament i reconeixement

Adreçat a majors d’edat que vulguin obtenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits gràcies a la seva experiència laboral o en activitats socials.

Més informació

Visita les nostres instal·lacions

Projecte educatiu de centre

Descobreix el nostre model d’ensenyament-aprenentatge

Programes pedagògics de la Generalitat

Apostem per l’adhesió als programes del Departament d’Educació

El 2018, el Centre d’Estudis Politècnics vam celebrar el 50è aniversari.

Durant aquesta llarga trajectòria, més de 35.000 alumnes ens han triat per cursar els seus estudis de Formació Professional com a via d’accés al mercat laboral i, qui ho ha volgut, a estudis de grau superior.