CURS 100% SUBVENCIONAT

Adreçats a l’obtenció de certificats de professionalitat per a persones en situació d’atur i treballadors/es en actiu.

PEDENT D’ATORGAMENT


DURADA

640h


DATA INICI

Pendent


DATA FINALITZACIÓ

Pendent


HORARI

Pendent

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives

MF0219_2: Instal·lació i configuració de sistemes operatius. (140 hores)

 • UF0852: Instal·lació i actualització de sistemes operatius. (80 hores)
 • UF0853: Explotació de les funcionalitats del sistema microinformàtic. (60 hores)

MF0220_2: Implantació dels elements de la xarxa local. (160hores)

 • UF0854: Instal·lació i configuració dels nodes d´una xarxa d´àrea local (90 hores)
 • UF0855: Verificació i resolució d’incidències a una xarxa d’àrea local. (70 hores)

MF0221_2: Instal·lació i configuració d’aplicacions informàtiques. (60 hores) 

MF0222_2: Aplicacions microinformàtiques. (200 hores)

 • UF0856: Assistència d’usuaris en l’ús d’aplicacions ofimàtiques i de correu electrònic. (40 hores)
 • UF0857: Elaboració de documents de text. (50 hores)
 • UF0858: Elaboració de fulls de càlcul. (50 hores)
 • UF0859: Elaboració de presentacions. (30 hores)
 • UF0860: Elaboració i modificació d’imatges o altres elements gràfics. (30 hores)

Mòdul formació complementària (40 hores)

MP0177:Mòdul de pràctiques professionals no laborals. (40 hores)

Titulació d’accés al Certificat de Professionalitat de nivell 2
(s’ha de complir alguna de les següents)

Requisit Document que ho acredita
Títol en graduat en ESO. Fotocòpia compulsada del títol.
Certificat de Professionalitat del mateix nivell del mòdul o Certificat de Professionalitat al qual es vol accedir. Fotocòpia compulsada del títol, certificat de professionalitat o acreditació parcial.
Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir. Fotocòpia compulsada del certificat de professionalitat de nivell 1.
Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova).
Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Fotocòpia del títol o formació acadèmica corresponent.
Prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys. Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova).

Si no es disposa d’aquestes titulacions o acreditacions, es podrà accedir al Certificat de Professionalitat superant unes Proves d’Avaluació de Competències Claus de nivell 2 que es realitzarà a Centre d’Estudis Politècnics.

Què necessites per fer la preinscripció?

Per poder fer la preinscripció s’ha de lliurar la documentació següent:

 • Fotocòpia DNI.
 • Fotocòpia demanda d’ocupació (DARDO).
 • Currículum vitae.
 • Certificat de discapacitat, si escau.
 • Fotocòpia de la titulació acadèmica per Certificats de professionalitat de nivell 2: Graduat en ESO, BUP, FPI, prova d’accés a grau mitjà, prova d’accés a la Universitat o titulacions similars.
 • Fotocòpia de la titulació acadèmica per Certificats de professionalitat de nivell 3: Batxillerat, COU, FPII, prova d’accés a grau superior, prova d’accés a la Universitat o titulacions similars.

Si no es disposa d’aquestes titulacions es podrà accedir als cursos superant unes Proves d’Avaluació de Competències que es realitzaran al centre.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o vols fer la preinscripció d’un curs, envia un correu a fo2@politecnics.barcelona i ens posarem en contacte amb tu el més aviat
possible.

També ens pots trucar al telèfon: 93 302 02 24