Amb la Formació Professional online, podràs readaptar perfectament els teus estudis al teu ritme de vida.

Obtindràs un títol oficial, igual que si la formació fos presencial, reconegut per el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, i per tant, amb reconeixement a tota la comunitat europea.

Per què Formació Professional ONLINE

Flexibilitat
Possibilitat d’escollir el teu itinerari formatiu en funció de les teves necessitats personals i de la teva disponibilitat horària, facilitant la conciliació de l’aprenentatge amb altres responsabilitats familiars o personals

Classes virtuals en directe
Podràs comunicar-te a través del chat en el mateix moment. Si l’horari no et permet assistir en directe, la classe queda gravada per tal que la consultis sempre que vulguis. A més podràs fer consultes personals.

Avaluació contínua
El treball i l’avaluació contínua seran els elements clau per la superació dels diferents mòduls (assignatures), obtenint així la titulació oficial.

Se t’oferirà l’oportunitat de realitzar exàmens presencials a les principals ciutats d’arreu d’Espanya, escollint la ciutat que millor et convingui.

Titulacions aprovades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional

Xarxa Linkia FP

Per tal d’oferir el millor model de formació professional online, el Centre d’Estudis Politècnics es va unir amb altres centres per crear la xarxa Linkia FP.

Linkia FP és la primera agrupació de Centres Oficials de Formació Professional que s’agrupen per poder oferir les seves Titulacions Oficials en modalitat online.

Formacions disponibles ONLINE

CFGM
Gestió Administrativa

CFGS
Desenvolupament d’aplicacions web

CFGS
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

CFGS
Màrqueting i publicitat

CFGS
Administració i finances

CFGS
Agències de viatges i gestió d’esdeveniments

CFGS
Assistència a la direcció

Tots els graus ONLINE ofertats tenen titulació 100% oficial totalment equiparables a la formació presencial.

Tens alguna consulta? Contacta amb nosaltres