Truca’ns al 93 302 02 24

Grau superior assistència a la direcció

Tens les habilitats necessàries per ser un/a professional en l’àmbit de l’empresa? El potencial econòmic i comercial del nostre país afavoreix la presència d’una gran quantitat d’empreses locals i estrangeres en què l’assistència a la direcció es converteix en una peca fonamental per garantir que els objectius de l’empresa es puguin assolir. Converteix-te en una persona de confiança, capaç de gestionar l’agenda de l’empresa i les comunicacions dels alts càrrecs de l’organització, i amb les eines necessàries per organitzar esdeveniments i assumir tasques administratives.

En un món on la tecnologia està més present en tots els àmbits de la vida, la capacitat de relacionar-se personalment és fonamental per tal de marcar la diferència. Et convertiràs en un/a professional amb coneixements de diverses llengües i d’eines informàtiques que facilitaran el dia a dia de la teva organització.

Durada del cicle

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics

 • 1.584 hores en el centre educatiu.
 • 416 hores en el centre de treball (FCT – Pràctiques a l’empresa).

Assignatures

 • Comunicació i atenció al client.
 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
 • Procés Integral de l’activitat comercial.
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
 • Ofimàtica i procés de la informació.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera.
 • Protocol empresarial.
 • Organització d’esdeveniments empresarials.
 • Gestió avançada de la informació.
 • Formació i orientació laboral.
 • Projecte d’assistència a la direcció.
 • Formació en empresa.

Què aprendràs?

 • Aplicar habilitats comunicatives per a la recerca de la satisfacció de la clientela.
 • Conèixer els models de contractació privats més habituals en l’àmbit empresarial.
 • Conèixer l’estructura i organització de les administracions públiques a Espanya i la Unió Europea.
 • Elaborar la documentació dels organismes públics als procediments administratius.
 • Entendre el concepte de patrimoni empresarial.
 • Entendre el sistema fiscal i la comptabilitat amb IVA.
 • Compatibilitzar amb programari professional la documentació de compravenda.
 • Conèixer i confeccionar els mitjans de pagament i cobrament.
 • Gestionar la tresoreria amb programari professional.
 • Confeccionar la comptabilitat d’una PIME.
 • Aplicar l’ètica empresarial.
 • Dissenyar documents administratius i comercials utilitzant un full de càlcul.
 • Dissenyar bases de dades relacionals.
 • Dissenyar amb processador de textos, de gràfics i d’imatges, entre d’altres.
 • Conèixer i aplicar les normes i el protocol en un context multicultural.
 • Reconèixer i identificar el contingut global d’un missatge oral en l’àmbit de l’assistència a la direcció.
 • Actuar amb professionalitat seguint les convencions internacionals.
 • Conèixer el protocol empresarial en els diferents tipus d’esdeveniments.
 • Dominar la comunicació escrita i el protocol.
 • Dominar l’organització de reunions i esdeveniments corporatius.
 • Gestionar, planificar, programar i avaluar projectes nacionals i internacionals.
 • Organitzar viatges nacionals i internacionals.
 • Tenir coneixements de dret laboral i de la normativa contractual del sector.
 • Conèixer l’acció protectora del sistema de Seguretat Social.
 • Ajudar en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos en una petita empresa.
 • Aplicar mesures de prevenció individual i col·lectiva.

Titulació obtinguda

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a superior en Assistència a la Direcció (Publicat al RD 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en assistència a la direcció) expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Accés

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà,
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau superior,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

CENTRE D’ESTUDIS POLITÈCNICS

Finalitat

Respondre a les consultes que realitzen els usuaris

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Informació Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra web: http://www.cepnet.net/