CURS 100% SUBVENCIONAT

Adreçats a l’obtenció de certificats de professionalitat per a persones en situació d’atur i treballadors/es en actiu.


DURADA

800h


DATA INICI

Pendent


DATA FINALITZACIÓ

Pendent


HORARI

Pendent

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives

MF0237_3: Gestió administrativa de personal. (210 hores)

F0341 Contractació laboral. (60 hores)

UF0342 Càlcul de prestacions de la Seguretat Social. (30 h) UF0343 Retribucions salarials, cotització i recaptació. (90 hores)

UF0344 Aplicacions informàtiques d’administració de recursos humans. (30 hores)

MF0238_3: Gestió de recursos humans. (150 hores)

UF0345 Suport administratiu a la gestió de recursos humans. (60 hores) UF0346 Comunicació efectiva i treball en equip. (60 hores)

UF0044 Funció del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals. (30 hores)

MF0987_3: (Transversal) Gestió de sistemes d’informació i arxiu. (120 hores)

UF0347 (Transversal) Sistemes d’arxiu i classificació de documents. (30 hores) UF0348 (Transversal) Utilització de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzematge de dades. (90 hores)

MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica. (190 hores)

UF0319 (Transversal) Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic. (30 hores)

UF0320 (Transversal) Aplicacions informàtiques de tractament de textos. (30 h) UF0321 (Transversal) Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul. (50 hores) UF0322 (Transversal) Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals. (50 hores)

UF0323 (Transversal) Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació. (30 hores)

Mòdul formació complementària (10 hores)

MP0078: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió integrada de recursos humans. (120 hores)

Titulació d’accés al Certificat de Professionalitat de nivell 3
(s’ha de complir alguna de les següents)

Requisit Document que ho acredita
Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics. Fotocòpia compulsada del títol.
Certificat de Professionalitat del mateix nivell del mòdul o Certificat de Professionalitat al qual es vol accedir. Fotocòpia compulsada del títol, certificat de professionalitat o acreditació parcial.
Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir. Fotocòpia compulsada del certificat de professionalitat de nivell 2.
Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior. Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova).
Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior. Fotocòpia del títol o formació acadèmica corresponent.
Prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys. Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova).

Què necessites per fer la preinscripció?

Per poder fer la preinscripció s’ha de lliurar la documentació següent:

  • Fotocòpia DNI.
  • Fotocòpia demanda d’ocupació (DARDO).
  • Currículum vitae.
  • Certificat de discapacitat, si escau.
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica per Certificats de professionalitat de nivell 2: Graduat en ESO, BUP, FPI, grau mitjà, prova d’accés a grau mitjà, haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació inicial (PQPI), qualsevol certificat de professionalitat de nivell 2, certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés a la universitat o titulacions similars.
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica per Certificats de professionalitat de nivell 3: Batxillerat,grau mitjà o d´arts plàstiques i disseny, BUP, COU, FPII, grau superior, prova d’accés a grau superior, qualsevol certificat de professionalitat de nivell 3, certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés a la universitat o titulacions similars.

Si no es disposa d’aquestes titulacions es podrà accedir als cursos superant unes Proves d’Avaluació de Competències que es realitzaran al centre.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o vols fer la preinscripció d’un curs, envia un correu a fo2@politecnics.barcelona i ens posarem en contacte amb tu el més aviat
possible.

També ens pots trucar al telèfon: 93 302 02 24