Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

T’agradaria ser tècnic/a d‘operacions exteriors, coordinador/a logístic/a internacional o consignatari/ària de vaixells? Doncs aquest és el teu cicle i aquesta és la teva ciutat. Barcelona ha esdevingut un centre de negocis de primer nivell europeu gràcies a les startups catalanes que ja superen les 1.200 empreses i generen al voltant de 12.000 llocs de treball.

La majoria d’aquestes startups tenen una gran projecció internacional, i això vol dir, que també tenen una gran necessitat de personal tècnic qualificat per dur a terme la seva activitat a l’estranger. En aquest sentit, el cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional és el cicle que dona resposta a aquesta necessitat, capacitant a professionals que puguin planificar i gestionar els processos d’importació i exportació de mercaderies en el marc dels objectius i procediments establerts.

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics. Existeixen 2 modalitats diferents:

 • Modalitat DUAL General
  • 1.485 hores al centre educatiu.
  • 515 hores  a l’empresa.
 • Modalitat DUAL Intensiva
  • 1.287 hores en el centre educatiu.
  • 713 hores  a l’empresa.
 • Transport Internacional de Mercaderies.
 • Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa.
 • Logística d’Emmagatzematge.
 • Gestió Administrativa del Comerç Internacional.
 • Sistema d’Informació de Mercats.
 • Màrqueting Internacional.
 • Negociació Internacional.
 • Finançament Internacional.
 • Mitjans de Pagament Internacionals.
 • Comerç Digital Internacional.
 • Anglès.
 • Segona Llengua Estrangera.
 • Projecte de Comerç Internacional.
 • Itinerari per la Ocupabilitat (I i II)
 • Digitalització en el sector productiu
 • Sostenibilitat en el sector productiu
 • Anglès professional
 • Català professional
 • Estada a empresa
 • Examinar iniciatives emprenedores i oportunitats de negoci.
 • Elaborar un pla de màrqueting internacional establint-hi els objectius, les estratègies i les accions adequades per dur-lo a terme.
 • Determinar els segments del mercat objectius i el posicionament més adequat per als productes mitjançant l’aplicació de criteris de selecció i de posicionament.
 • Determinar el preu de venda dels productes en mercats exteriors en funció dels objectius d’ingressos i costos de l’operació.
 • Establir processos de comunicació amb clientela i proveïdors/es internacionals segons els protocols empresarials i costums del país a través dels mitjans de comunicació i entorns adequats.
 • Seleccionar el canal de distribució més adequat en funció del mercat, de les característiques del producte i de l’empresa.
 • Identificar els indicadors adequats per tal d’obtenir informació de les dades obtingudes en la prospecció i de la xarxa de col·laboradors amb l’ús d’eines informàtiques.
 • Aprendre a redactar els documents necessaris en les operacions de comerç intracomunitari.
 • Analitzar i determina la forma de finançament en compravenda internacional.
 • Tractar la documentació requerida als mitjans de pagament internacional simples.
 • Analitzar la selecció dels modes i mitjans de transport, i de les rutes òptimes.
 • Conèixer les diferents funcions del magatzem en la cadena logística.

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a superior en Comerç Internacional (Publicat al RD 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en comerç internacional) expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Diploma acreditatiu del curs “Forma’t al Port”

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau superior.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Comercial IMP/EXP

Sortides professionals

 • Transitari
 • Tècnica en logística inversa
 • Operadora logística
 • Cap de magatzem
 • Tècnica en logística del transport
 • Coordinador logístic

Assignatures destacades

 • Transport internacional de mercaderies
 • Logística d’emmagatzematge

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Coordinador/a de transport

Sortides professionals

 • Tècnica en administració de comerç internacional
 • Assistenta i adjunt o adjunta de comerç internacional
 • Agent de comerç internacional
 • Tècnica de màrqueting i màrqueting digital internacional
 • Consignatària de vaixells

Assignatures destacades

 • Gestió administrativa del comerç internacional

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Assistent/a de banca

Sortides professionals

 • Tècnic d’operacions exteriors d’entitats financeres i asseguradores
 • Tècnica de venda internacional
 • Assistent al departament d’operacions comercials internacionals

Assignatures destacades

 • Finançament internacional
 • Mitjans de pagament internacionals

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.