Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

Catalunya és terra de petites i mitjanes empreses, de fet, la PIME catalana és una actriu dominant i imprescindible de l’estructura productiva del sector privat. En aquest sentit, la competència cada vegada és més gran i això realça la importància de la capacitat que tenen les marques per comunicar-se amb els/les consumidors/es. El nostre cicle de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat et prepararà per ser emprenedor/a, per pensar i executar una idea innovadora en forma d’empresa i comunicar-la de la manera més eficaç.

En el primer curs desenvolupem projectes a partir de metodologies actives ja sigui a l’aula o fora d’ella, com per exemple en escenaris impulsats des de la Xarxa d’Emprenedoria com són l’iFest o els Campaments d’Innovació, on treballem el màrqueting des del prisma de l’empresa i des dels diferents mòduls. En el segon curs seguim amb la metodologia ABP, però en aquest cas resolem demandes de publicitat reals de les empreses que ens envolten al barri o a la ciutat, acostant així la realitat del món laboral a les aules.

Amb aquesta metodologia aconseguim capacitar persones amb perfils molt variats, que podran desenvolupar totes les tasques de comunicació d’una PIME fora de línia i especialment en línia o dur a terme una tasca molt especialitzada dins d’un departament de màrqueting o publicitat en una gran internacional, sense deixar de banda poder esdevenir autònom/a, un perfil molt cercat en el sector.

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics. Existeixen 2 modalitats diferents:

 • Modalitat DUAL General
  • 1.485 hores al centre educatiu.
  • 515 hores  a l’empresa.
 • Modalitat DUAL Intensiva
  • 1.287 hores en el centre educatiu.
  • 713 hores  a l’empresa.
 • Atenció al Client, Consumidor i Usuari.
 • Disseny i Elaboració de Material de Comunicació.
 • Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa.
 • Investigació Comercial.
 • Treball de Camp en la Investigació Comercial.
 • Llançament de Productes i Serveis.
 • Màrqueting Digital.
 • Mitjans i Suports de Comunicació.
 • Polítiques de Màrqueting.
 • Relacions Públiques i Organització d’Esdeveniments de Màrqueting.
 • Anglès Professional
 • Projecte de Màrqueting i Publicitat.
 • Itinerari per la Ocupabilitat (I i II)
 • Digitalització en el sector productiu
 • Sostenibilitat en el sector productiu
 • Català professional
 • Estada a empresa
 • Examinar iniciatives emprenedores i oportunitats de negoci.
 • Organitzar tot tipus d’esdeveniment de màrqueting segons la demanda de l’empresa.
 • Preparar el contingut del material publicitari mitjançant una idea creativa i l’estructuració del missatge a partir de l’estratègia de comunicació de la clientela.
 • Realitzar el material publicitari amb eines de disseny gràfic i audiovisual.
 • Construir pàgines web atractives i eficients per a les persones usuàries.
 • Elaborar un pla de màrqueting i un pla de mitjans de comunicació.
 • Avaluar la qualitat del servei i proposar millores per optimitzar-lo i augmentar el nivell de satisfacció del client.
 • Elaborar un pla d’investigació que ajudi el departament de màrqueting a prendre decisions sobre un problema o una oportunitat per a l’empresa.
 • Definir i dissenyar els plans per formar un equip de treball de camp.
 • Executar accions per llançar un producte i millorar el posicionament de marca.

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a superior en Màrqueting i Publicitat (Publicat al RD 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en màrqueting i publicitat) expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació oficial programes

Photoshop Illustrator Premiere Indesign Tom Micro

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau superior.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Copywriter

Sortides professionals

 • Content manager
 • Community manager
 • Especialista SEM
 • Organitzador d’esdeveniments
 • Consultor SEO
 • Relacions públiques

Assignatures destacades

 • Polítiques de màrqueting
 • Màrqueting digital
 • Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting
 • Atenció al client, consumidor i usuari
 • Anglès

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Creatiu/va

Sortides professionals

 • Product manager
 • Dissenyador
 • Brand manager
 • Tècnic-creatiu en publicitat
 • Editor publicitari
 • Assistent d’operador de càmera
 • Assistent de fotògraf
 • Tècnic de màrqueting

Assignatures destacades

 • Llançament de productes i serveis
 • Disseny i elaboració de materials de comunicació
 • Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting
 • Anglès

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Analista

Sortides professionals

 • Tècnic en estudis de mercat
 • Tècnic en treball de camp
 • Enquestador
 • CRM manager
 • Media planer

Assignatures destacades

 • Investigació comercial
 • Treball de camp
 • Mitjans i suports de comunicació
 • Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa
 • Llançament de productes i serveis
 • Anglès

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.