Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

Actualment, tot allò que no té presència a Internet, no existeix. El web s’ha convertit en la finestra al món, en la nostra manera de relacionar-nos, de treballar, d’aprendre, de divertir-nos… Però com podem millorar la utilitat, l’accessibilitat i la usabilitat d’un web? Com podem fer que aquesta finestra es converteixi en una porta cap a tot un món de comunicació i de relació amb la persona usuària?

Aquests són els reptes als quals s’enfronten les programadores i els programadors d’eines web. En aquest cicle aprendràs a connectar clients i servidors fent servir frameworks professionals per tal d’aconseguir el millor disseny i oferir una òptima presència d’empreses i altres organitzacions a internet. Alhora, entendràs com proporcionar la millor experiència a les persones usuàries millorant una eina que fan servir milons de persones diàriament.

Barcelona s’ha convertit en un imant de talent pel que fa a les noves tecnologies web. En aquesta ciutat, s’hi han creat petites empreses que han acabat convertint-se en idees molt valuoses amb milions de visites web i milions d’usuaris/àries arreu del món.

Forma’t i prepara’t per entrar en un mercat laboral en transformació constant.

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics. Existeixen 2 modalitats diferents:

 • Modalitat DUAL General
  • 1.485 hores al centre educatiu.
  • 515 hores  a l’empresa.
 • Modalitat DUAL Intensiva
  • 1.287 hores en el centre educatiu.
  • 713 hores  a l’empresa.
 • Sistemes informàtics.
 • Bases de dades.
 • Programació.
 • Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació.
 • Entorns de desenvolupament.
 • Desenvolupament web en entorn client.
 • Desenvolupament web en entorn servidor.
 • Desplegament d’aplicacions web.
 • Disseny d’interfícies web.
 • Projecte de desenvolupament d’aplicacions web.
 • Itinerari per la Ocupabilitat (I i II)
 • Digitalització en el sector productiu
 • Sostenibilitat en el sector productiu
 • Anglès professional
 • Estada a empresa
 • Instal·lar, configurar i administrar els sistemes operatius presents al mercat.
 • Assegurar i administrar la informació del sistema.
 • Implantar programari específic amb estructura client/servidor.
 • Reconèixer els diferents elements i dissenyar bases de dades.
 • Implantar mètodes de control d’accés a les bases de dades.
 • Conèixer i construir programes en qualsevol llenguatge.
 • Conèixer els programes per tal de reutilitzar el codi.
 • Obtenir la informació de la persona usuària a través de la consola de comandes i/o de diferents tipus de fitxers (text, XML, JSON).
 • Crear programes que es connecten a diferents tipus de bases de dades.
 • Utilitzar llenguatges de marques (HTML, CSS…) per a la transmissió d’informació.
 • Instal·lar, configurar i administrar servidors web.
 • Realitzar conversions sobre documents XML utilitzant tècniques i eines de processament.
 • Protegir la informació aplicant criteris de seguretat com ara l’encriptació.
 • Instal·lar, configurar i administrar servidors web.

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web (Publicat al RD 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions web) expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà,
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau superior,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Front-end developer

Sortides professionals

 • Dissenyar interfícies d’usuari
 • Generar contingut multimèdia
 • Programar la interacció amb l’usuari

Assignatures destacades

 • Disseny d’interficies web
 • Desenvolupament web d’entorn client
 • Llenguatge de marques

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Back-end developer

Sortides professionals

 • Crear base de dades
 • Programar les funcionalitats de la capa de negoci
 • Programar APIs / web services

Assignatures destacades

 • Programació
 • Bases de dades
 • Desenvolupament web en entorn servidor

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Analista

Sortides professionals

 • Investigar i detectar necessitats
 • Dissenyar bases de dades
 • Dissenyar interfícies de les aplicacions
 • Crear diagrames UML

Assignatures destacades

 • Sistemes de Gestió Empresarial
 • Base de dades
 • Desenvolupament d’interficies
 • Entorns de desenvolupament

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.