FUNDACIÓ POLITÈCNICS

Promovem l’ensenyament en tots els seus nivells

  • Direcció i gestió de centres docents.

  • Promoció d’activitats que complementin l’ensenyament, l’educació i la formació dels que són o han estat membres de la comunitat educativa del Centre d’Estudis Politècnics (alumnes, antics alumnes, progenitors, professorat, personal no docent i col·laboradors).

  • Ajuda i agermanament de tots els que, d’una forma o altra, han estat vinculats al Centre d’Estudis Politècnics.

  • Col·laboració en activitats culturals, esportives i de lleure.

  • Organització de cursos, conferències i seminaris d’àmbit educatiu.
  • Formació i promoció de personal docent.

  • Col·laboració amb altres institucions de naturalesa anàloga a les finalitats fundacionals.

  • Vetlla perquè totes les accions promogudes serveixin per mantenir i millorar el bon record del senyor Jesús Martín Barbero.

Membres del Patronat de la Fundació i l’estructura organitzativa

Pablo González DíazPresident
Raquel Martín PérezSecretària
Alejandro Blasco CanfranVocal
Francisco Tortosa CasajuanaVocal

FUNDACIÓ POLITÉCNICS

Plaça Urquinaona, 10
08010 Barcelona

Tel.: 93 302 02 24

info@politecnics.barcelona