Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

En el dinàmic món de les tecnologies de la informació, la ciberseguretat s’ha convertit en una columna vertebral essencial per a la protecció de dades i sistemes. El Màster FP en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació està dissenyat per formar professionals capaços de comprendre, analitzar i aplicar estratègies de seguretat per protegir les infraestructures crítiques i les dades sensibles.

A través d’un currículum rigorós i actualitzat, s’adquiriran coneixements avançats sobre els últims avenços en tecnologies de seguretat, així com sobre les millors pràctiques per prevenir, detectar i respondre a incidents de ciberseguretat. El curs cobreix temes clau com la seguretat de la informació, gestió de riscos, criptografia, seguretat de xarxes, seguretat en aplicacions web, i molt més, tot això amb un enfocament pràctic que inclou laboratoris, simulacions i estudis de cas.

Dirigit a tècnics i tècniques superiors de d’Informàtica o d’Electrònica que busquen especialitzar-se en ciberseguretat, aquest curs ofereix les habilitats necessàries per desenvolupar, implementar i gestionar una infraestructura de seguretat robusta, assegurant la integritat, disponibilitat i confidencialitat de la informació.

Unint-se a aquest curs, formaràs part d’una comunitat de professionals que es dediquen a la protecció del nostre món digital, estant a l’avantguarda en la lluita contra els ciberdelinqüents i contribuint a crear un entorn tecnològic més segur per a tothom.

720 hores repartides en un únic curs acadèmic

 • Incidents de Ciberseguretat.
 • Enfortiment de Xarxes i Sistemes.
 • Posada en Producció Segura.
 • Anàlisi Forense Informàtic.
 • Hacking Ètic.
 • Normativa de Ciberseguretat.
 • Desenvolupar plans de prevenció, conscienciació i resposta en ciberseguretat, incloent normes, mesures de protecció i procediments d’actuació.
 • Analitzar i gestionar incidents de ciberseguretat, recopilant evidències i utilitzant eines de detecció.
 • Dissenyar i configurar sistemes i xarxes segures, aplicant bones pràctiques, control d’accés i autenticació, i enduriment de sistemes.
 • Provar i corregir vulnerabilitats en aplicacions web i dispositius mòbils, incloent l’anàlisi de codi i configuració de servidors.
 • Implementar sistemes segurs de desplegament de programari i realitzar anàlisis forenses aplicant metodologies reconegudes.
 • Aplicar tècniques de hacking ètic per detectar i corregir vulnerabilitats, incloent atacs i defenses en entorns de prova.

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de Curs d’Especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació (Publicat al RD 479/2020, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el el Curs d’Especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació) expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa.
 • Tenir el títol de CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
 • Tenir el títol de CFGS Desenvolupament d’aplicacions web.
 • Tenir el títol de CFGS Manteniment electrònic.
 • Tenir el títol de CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Auditor/-a de ciberseguretat

Sortides professionals

 • Auditories Internes i Externes de Seguretat
 • Avaluació de Riscos
 • Consultoria de Compliance

Assignatures destacades

 • Incidents de Ciberseguretat
 • Enfortiment de Xarxes i Sistemes
 • Normativa de Ciberseguretat

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Consultor/-a de ciberseguretat

Sortides professionals

 • Consultoria en Seguretat Informàtic
 • Gestió de Projectes de Seguretat
 • Formació i Sensibilització

Assignatures destacades

 • Posada en Producció Segura
 • Anàlisi Forense Informàtic
 • Normativa de Ciberseguretat

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Hacking ètic

Sortides professionals

 • Tests de Penetració i Avaluació de Vulnerabilitats
 • Investigació i Desenvolupament en Seguretat
 • Resposta a Incidents i Anàlisi Forense

Assignatures destacades

 • Hacking Ètic
 • Incidents de Ciberseguretat
 • Enfortiment de Xarxes i Sistemes

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.