Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

L’assistència tècnica a domicili, la reparació d’ordinadors o el suport tècnic són tres pilars fonamentals del servei tècnic informàtic. Sigui dedicat a empreses o a particulars, qualsevol d’aquesta assistència es basarà en l’optimització d’equips connectats en xarxa, així com la configuració d’internet són bàsics en una societat on el món digital cada vegada guanya més protagonisme.

La reparació de servidors, així com el control d’atacs informàtics o de programari maliciós és molt important en l’ús personal, però d’una magnitud total en el món laboral, on la protecció de dades dels clients és cabdal pel bon funcionament de transaccions comercials.

Així doncs, un bon servei tècnic preventiu és la millor garantia per evitar problemes importants a mig i llarg termini. Allargant la vida de la maquinària i garantint el correcte ús dels treballadors de l’empresa.

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics. Existeixen 2 modalitats diferents:

 • Modalitat DUAL General
  • 1.485 hores al centre educatiu.
  • 515 hores  a l’empresa.
 • Modalitat DUAL Intensiva
  • 1.287 hores en el centre educatiu.
  • 713 hores  a l’empresa.
 • Introducció a la Programació
 • Muntatge i Manteniment d’Equips
 • Sistemes Operatius Monolloc
 • Aplicacions Ofimàtiques
 • Sistemes Operatius en Xarxa
 • Xarxes Locals
 • Seguretat Informàtica
 • Serveis de Xarxa
 • Aplicacions Web
 • Síntesi
 • Itinerari per la Ocupabilitat (I i II)
 • Digitalització en el sector productiu
 • Sostenibilitat en el sector productiu
 • Anglès professional
 • Estada a empresa
 • Instal·lar, configurar i administrar els sistemes en xarxa.
 • Reparar sistemes microinformàtics.
 • Instal·lar periferics en xarxa.
 • Assegurar i administrar la informació del sistema.
 • Implantar programari específic amb estructura client/servidor.
 • Introducció a reconèixer els diferents elements i dissenyar bases de dades.
 • Introducció a implantar mètodes de control d’accés a les bases de dades.
 • Utilitzar llenguatges de marques (HTML, CSS…) per a la transmissió d’informació.
 • Realitzar conversions sobre documents XML utilitzant tècniques i eines de processament.
 • Protegir la informació aplicant criteris de seguretat com ara l’encriptació.

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (Publicat al Reial decret 1691/2007, de 14 de desembre), pel qual s’estableix el títol de tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes) expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Hardware

Sortides professionals

 • Tècnic/a de manteniment de hardware
 • Operador/a de helpdesk

Assignatures destacades

 • Muntatge i manteniment d’equips

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Sistemes

Sortides professionals

 • Operador/a de protecció de sistemes informàtics
 • Gestor/a de sistemes

Assignatures destacades

 • Sistemes Operatius. Monolloc
 • Sistemes Operatius en Xarxa
 • Seguretat Informàtica

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Xarxes

Sortides professionals

 • Tècnic/a de manteniment de xarxes
 • Tècnic/a en serveis d’Internet
 • Gestor/a de xarxes

Assignatures destacades

 • Xarxes Locals
 • Sistemes Operatius en Xarxa
 • Serveis de Xarxa
 • Seguretat Informàtica

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.