FORMACIÓ BONIFICADA

La formació programada per a empreses té com a objectiu capacitar als treballadors per a l’acompliment qualificat de les diverses professions, facilitant l’accés a l’ocupació i afavorint la participació activa en la vida social, cultural i econòmica.

  • El sistema de formació contínua per als treballadors deixa a les empreses la iniciativa en l’organització i gestió de les activitats formatives dels treballadors en actiu.

  • Aquestes activitats formatives han d’anar dirigides a la millora de la qualitat de les capacitats i competències professionals dels seus treballadors.

  • La formació dels treballadors fa més competitives a les empreses, les quals disposen d’un crèdit anual  per a bonificar-se aquesta formació.

  • Aquesta bonificació es realitza mitjançant l’aplicació de bonificacions a la Seguretat Social.

  • El crèdit del que disposa l’empresa es calcula a partir de la plantilla mitjana i la quantia ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any anterior.

Nombre de treballadors Crèdit disponible
D’1 a 5 420€ anuals
De 6 a 9 100% de la quota ingressada l’any anterior
De 10 a 49 75% de la quota ingressada l’any anterior
De 50 a 249 60% de la quota ingressada l’any anterior
Més de 250 50% de la quota ingressada l’any anterior

Qui es pot bonificar?

  • Es podran bonificar, els treballadors donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, és a dir, treballadors per compte aliè.

  • No es podran bonificar els treballadors autònoms, funcionaris, desocupats i estudiants.

Què necessites per fer la preinscripció?

Per poder fer la preinscripció contacta amb nosaltres per tal que t’informem sobre de la documentació i els requeriments necessaris.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o vols fer la preinscripció d’un curs, envia un correu a fo2@politecnics.barcelona i ens posarem en contacte amb tu el més aviat
possible.

També ens pots trucar al telèfon: 93 302 02 24