Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

Els estudis del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil estan enfocats a promoure la inclusió social i a millorar la qualitat de vida dels infants. A través d’aquesta formació, es capacita a l’alumnat d’FP per dissenyar, implementar i avaluar programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil de manera formal. És una formació essencial per a aquelles persones que vulguin desenvolupar una carrera educativa i tenir un impacte positiu en el futur dels més petits.

El programa d’estudis del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil aborda temes com el desenvolupament infantil, la pedagogia, la psicologia infantil, i la gestió de centres educatius. A través d’aquesta formació, les i els estudiants d’EI, adquireixen les competències i les habilitats necessàries per proporcionar a les nenes i als nens una educació de qualitat, adaptada a les seves necessitats i al seu ritme de desenvolupament.

Aquesta formació també prepara a l’alumnat d’EI per treballar en diferents àmbits professionals, com ara escoles bressol, llars d’infants, centres educatius, i altres entitats relacionades amb l’educació infantil. Amb aquesta formació, les i els estudiants podran desenvolupar les seves competències pedagògiques i socials, i ajudar a formar les joves del futur. En definitiva, el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil és una formació imprescindible per a aquelles persones que vulguin dedicar les seves carreres a la millora de l’educació i la qualitat de vida dels infants.

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics. Existeixen 2 modalitats diferents:

 • Modalitat DUAL General
  • 1.485 hores al centre educatiu.
  • 515 hores  a l’empresa.
 • Modalitat DUAL Intensiva
  • 1.287 hores en el centre educatiu.
  • 713 hores  a l’empresa.
 • Intervenció amb Famílies i Atenció als Infants en Risc Social
 • Didàctica de l’Educació Infantil
 • Autonomia Personal i Salut Infantil
 • El Joc Infantil i la seva Metodologia
 • Expressió i Comunicació
 • Desenvolupament Cognitiu i Motriu
 • Desenvolupament Sòcioafectiu
 • Habilitats Socials
 • Primers Auxilis
 • Itinerari per la Ocupabilitat (I i II)
 • Digitalització en el sector productiu
 • Sostenibilitat en el sector productiu
 • Anglès professional
 • Català professional
 • Projecte d’Atenció a la Infantesa
 • Estada a empresa
 • Desenvolupament infantil i psicologia infantil.
 • Pedagogia i metodologia d’ensenyament per a la infància.
 • Estratègies per a l’atenció a la diversitat dels nens i nenes.
 • Planificació, implementació i avaluació de programes educatius.
 • Gestió de centres educatius per a la primera infància.
 • Didàctica de les diferents àrees de coneixement.
 • Intervenció educativa en casos de necessitats especials.
 • Promoció de la salut i prevenció de malalties infantils.
 • Desenvolupament de les habilitats socials i emocionals dels nens i nenes.
 • Comunicació efectiva amb els pares i famílies dels infants.
 • Normativa i legislació en l’àmbit de l’educació infantil.
Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a en Educació Infantil  (publicat al RD 244/2013, de 5 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil) expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau superior.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Tutor/a d’infantil

Educador infantil en el primer cicle de la educació infantil (de 0 a 3 anys) en llars d’infants públiques i en centres de titularitat privada.

Sortides professionals

 • Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra.
 • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.
 • Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

Habilitats personals adquirides

Educador/a infantil

Acompanyant educatiu en aules d’infantil, d’educació especial i suport en entorns educatius amb infants en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar.

Sortides professionals

 • Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra.
 • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.
 • Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

Habilitats personals adquirides

Dinamitzador/a infantil

Responsable en programes d’educació no formal: activitats d’oci, cultura i temps de lleure infantil amb menors de 0 a 6 anys.

Sortides professionals

 • Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra.
 • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.
 • Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

Habilitats personals adquirides

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.