Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

El món de les aplicacions continua creixent i s’està convertint en una forma d’entendre la comunicació, les relacions, la feina i moltes de les tasques del nostre dia a dia.

Aprendràs a crear aplicacions plenament integrades en la nostra quotidianitat: al mòbil, a l’escriptori, al cotxe, al rellotge o a la cuina. Dominaràs els millors entorns de programació i sistemes gestors de bases de dades per crear una experiència d’usuari òptima. Dissenyaràs aplicacions per facilitar les tasques diàries a milions de persones i entendràs que, en un món on la tecnologia és la protagonista, només la teva imaginació marcarà els límits d’allò que pots fer.

Barcelona és una de les ciutats més importants d’Europa quant a la creació d’empreses tecnològiques. Aquí, hi han nascut petites idees empresarials que s’han acabat convertint en les aplicacions més descarregades i usades per les persones usuàries.

Forma part d’un dels mercats laborals que més talent atreu arreu del món i deixa’t endur pels teus somnis. Potser tu arribis a crear la propera xarxa social que totes i tots farem servir d’aquí a uns anys.

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics. Existeixen 2 modalitats diferents:

 • Modalitat DUAL General
  • 1.485 hores al centre educatiu.
  • 515 hores  a l’empresa.
 • Modalitat DUAL Intensiva
  • 1.287 hores en el centre educatiu.
  • 713 hores  a l’empresa.
 • Sistemes informàtics.
 • Bases de dades.
 • Programació.
 • Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació.
 • Entorns de desenvolupament.
 • Accés a dades.
 • Desenvolupament d’interfícies.
 • Programació multimèdia i dispositius mòbils.
 • Programació de serveis i processos.
 • Sistemes de gestió empresarial.
 • Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
 • Itinerari per la Ocupabilitat (I i II)
 • Digitalització en el sector productiu
 • Sostenibilitat en el sector productiu
 • Anglès professional
 • Estada a empresa
 • Instal·lar, configurar i administrar els sistemes operatius presents al mercat.
 • Assegurar i administrar la informació del sistema.
 • Implantar programari específic amb estructura client/servidor.
 • Reconèixer els diferents elements i dissenyar bases de dades.
 • Implantar mètodes de control d’accés a les bases de dades.
 • Conèixer i construir programes en qualsevol llenguatge.
 • Conèixer els programes per tal de reutilitzar el codi.
 • Obtenir la informació de la persona usuària a través de la consola de comandes i/o de diferents tipus de fitxers (text, XML, JSON).
 • Crear programes que es connecten a diferents tipus de bases de dades.
 • Utilitzar llenguatges de marques (HTML, CSS…) per a la transmissió d’informació.
 • Realitzar conversions sobre documents XML utilitzant tècniques i eines de processament.
 • Protegir la informació aplicant criteris de seguretat com ara l’encriptació.

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (Publicat al RD 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma) expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà,
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau superior,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Desktop developer

Sortides professionals

 • Dissenyar aplicacions desktop
 • Crear bases de dades
 • Programar APIs / web services
 • Programar serveis i processos

Assignatures destacades

 • Programació
 • Programació de serveis processos
 • Accés a dades
 • Bases de dades

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

App developer

Sortides professionals

 • Dissenyar interfícies mòbils
 • Programar aplicacions mòbils
 • Crear contingut multimèdia

Assignatures destacades

 • Programació multimèdia i dispositius mòbils
 • Desenvolupament d’interficies
 • Programació

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Analista

Sortides professionals

 • Investigar i detectar necessitats
 • Dissenyar bases de dades
 • Dissenyar interfícies de les aplicacions
 • Crear diagrames UML

Assignatures destacades

 • Sistemes de Gestió Empresarial
 • Base de dades
 • Desenvolupament d’interficies
 • Entorns de desenvolupament

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.