Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

Al cicle formatiu de Gestió Administrativa treballaràs dintre del projecte SEFED i crearàs una empresa a l’aula anomenada Smartly per tal de simular la realitat i el dia a dia dels diferents departaments que la formen: operacions, tresoreria, pagament d’impostos… fins i tot recursos humans i màrqueting.

Passaràs per cadascun dels departaments necessaris per crear una empresa i gestionar-la professionalment, estaràs en contacte amb altres empreses simulades de tot el món i arribaràs a generar compres i vendes en un entorn al més semblant possible a la realitat.

Perquè gran o petita, l’empresa és present arreu. En un entorn canviant on les normatives evolucionen ràpidament, la seva direcció precisa el suport de professionals que s’hi adaptin. La seva gestió en els àmbits comercials, financers i comptables és garantia d’un bon desenvolupament econòmic i de l’èxit professional.

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics. Existeixen 2 modalitats diferents:

 • Modalitat DUAL General
  • 1.485 hores al centre educatiu.
  • 515 hores  a l’empresa.
 • Modalitat DUAL Intensiva
  • 1.287 hores en el centre educatiu.
  • 713 hores  a l’empresa.
 • Comunicació empresarial i atenció al client.
 • Operacions administratives de compravenda.
 • Operacions administratives de recursos humans.
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
 • Tècnica comptable.
 • Tractament de la documentació comptable.
 • Tractament informàtic de la informació.
 • Empresa i administració.
 • Empresa a l’aula.
 • Itinerari per la Ocupabilitat (I i II)
 • Digitalització en el sector productiu
 • Sostenibilitat en el sector productiu
 • Anglès professional
 • Català professional
 • Estada a empresa
 • Desenvolupar bones tècniques de comunicació oral i escrita donant una bona imatge empresarial.
 • Entendre la importància del màrqueting i la comunicació per a la imatge de l’empresa.
 • Calcular un preu de venda final aplicant-hi tota mena de descomptes.
 • Crear documents tals com factures, albarans, fulls de comanda i rebuts.
 • Elaborar fitxes de magatzem i controlar el flux de les mercaderies.
 • Elaborar declaracions fiscals d’IVA.
 • Realitzar pressupostos de tresoreria.
 • Conèixer serveis bancaris i assegurances.
 • Calcular interessos simple i compost.
 • Calcular préstecs i líquid d’un efecte.
 • Conèixer el procés de selecció de personal.
 • Realitzar un pla de formació.
 • Conèixer la documentació necessària per tal de donar d’alta un/a treballador/a a l’empresa. • Calcular una nòmina i les cotitzacions de l’empresari/ària i del treballador/a.
 • Realitzar un pla de prevencions i riscos laborals.
 • Realitzar la compatibilitat utilitzant programari professional.
 • Confeccionar els comptes anuals.
 • Realitzar l’auditoria interna.

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a en Gestió Administrativa (Publicat al RD 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic en gestió administrativa) expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Comptable financer junior

Sortides professionals

 • Auxiliar comptable
 • Auxiliar financer

Assignatures destacades

 • Tècnica comptable
 • Tractament de la documentació comptable
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Gestor/a de personal junior

Sortides professionals

 • Auxiliar tècnic selecció de personal
 • Auxiliar tècnic administració de personal

Assignatures destacades

 • Operacions administratives de recursos humans
 • Formació i orientació laboral

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Administratiu junior

Sortides professionals

 • Auxliar administratiu o administrativa comercial
 • Administratiu o administrativa magatzem
 • Auxiliar administrativa de les administracions públiques
 • Recepcionista / atenció al client

Assignatures destacades

 • Comunicació empresarial i atenció al client
 • Operacions administratives de compravenda
 • Empresa i administració

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.