Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

Tot i les amenaces de la globalització, que han fomentat el comerç en línia i la clonació comercial al centre de les capitals mundials més importants, no es pot entendre la Barcelona actual sense el comerç dels barris de la ciutat. Aquests comerços han unit forces i han creat eixos comercials publicoprivats per impulsar un nou tipus de gestió i promoció per aconseguir així idees exitoses com per exemple les rutes de tapes, els itineraris de comerços singulars o el comerç al carrer.

Aquestes iniciatives han pogut sorgir només gràcies al coneixement que el comerç de proximitat té de la seva clientela gràcies al tracte de proximitat del dia a dia. En aquest sentit, aquests establiments necessiten nodrir-se de nous professionals que estiguin, d’una banda, preparats acadèmicament i, d’una altra, que tinguin les competències personals desenvolupades i coneguin la realitat dels barris de la ciutat.

El cicle d’Activitats Comercials prepara professionals per afrontar aquestes necessitats del comerç de proximitat a partir de l’aprenentatge en la millora de l’experiència de compra de la clientela, de les noves tendències del sector o de les oportunitats que ofereixen internet en general, i de les xarxes socials en concret als comerços de la ciutat. Per tant, és el cicle de grau mitjà ideal per a aquells/es joves a qui els agrada el tracte amb les persones i que volen fer del comerç la seva professió.

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics. Existeixen 2 modalitats diferents:

 • Modalitat DUAL General
  • 1.485 hores al centre educatiu.
  • 515 hores  a l’empresa.
 • Modalitat DUAL Intensiva
  • 1.287 hores en el centre educatiu.
  • 713 hores  a l’empresa.
 • Dinamització del Punt de Venda
 • Gestió de Compres
 • Gestió d’un Petit Comerç
 • Processos de Venda
 • Serveis d’Atenció Comercial
 • Tècniques de Magatzem
 • Venda Tècnica
 • Aplicacions Informàtiques per al Comerç
 • Comerç Electrònic
 • Màrqueting en l’Activitat Comercial
 • Síntesi d’Activitats Comercials
 • Itinerari per la Ocupabilitat (I i II)
 • Digitalització en el sector productiu
 • Sostenibilitat en el sector productiu
 • Anglès professional
 • Català professional
 • Estada a empresa
 • Detectar oportunitats de mercat per proposar un projecte comercial.
 • Comprovar i fer un estudi en què els productes demanats són rendibles i valorar la possibilitat de demanar productes nous.
 • Organitzar l’espai comercial i gestionar els productes per millorar els resultats del punt de venda.
 • Crear promocions per incentivar la venda i saber captar i fidelitzar clients.
 • Fer servir els sistemes informàtics habituals d’un comerç.
 • Dissenyar material informatiu i publicitari.
 • Elaborar i editar presentacions multimèdia i de vídeo aplicades a l’empresa.
 • Dissenyar pàgines web corporatives i botigues en línia.
 • Gestionar xarxes socials aplicades a l’entorn professional: Instagram, Twitter, Linkedin, Facebook i d’altres.
 • Parlar amb vocabulari adient a botigues i comerços.
 • Aplicar actituds professionals a l’entorn comercial i de l’atenció al client.
 • Aprendre el treball en equip: habilitats comunicatives i resolució del conflicte.

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a en Activitats Comercials (Publicat al RD 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic en activitats comercials) expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Assistent/a

Sortides professionals

 • Televenedor
 • Venda a distància
 • Informació i atenció al client
 • Tècnic d’informació i atenció al client en empreses
 • Operadora de centre d’atenció multicanal
 • Administradora de continguts en línia

Assignatures destacades

 • Aplicacions informàtiques
 • Serveis d’atenció comercial
 • Anglès

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Comercial

Sortides professionals

 • Venedor o venedor tècnic
 • Representant comercial
 • Orientador comercial
 • Promotor

Assignatures destacades

  • Dinamització del punt de venda
  • Màrqueting en l’activitat comercial
  • Comerç electrònic
  • Processos de venda
  • Venda tècnica

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Logística

Sortides professionals

 • Reposador
 • Tècnic en gestió d’estocs i magatzem
 • Cap de magatzem
 • Responsable de recepció de mercaderies
 • Responsable d’expedició de mercaderies
 • Tècnic o tècnica en logística de magatzems

Assignatures destacades

 • Gestió de compres
 • Tècniques de magatzem
 • Gestió d’un petit comerç

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.