CURS 100% SUBVENCIONAT

Adreçats a l’obtenció de certificats de professionalitat per a persones en situació d’atur i treballadors/es en actiu.


DURADA

790h


DATA INICI

Pendent


DATA FINALITZACIÓ

Pendent


HORARI

Pendent

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives

MF1007_3: Sistemes d’informació de mercats (180 h)

 • UF1779: Entorn i informació de mercats (60 hores).
 • UF1780: Investigació i recollida d’informació de mercats (60 hores).
 • UF1781: Tractament i anàlisi de la informació de mercats (60 hores).

MF1008_3: Màrqueting mix internacional (130 h)

 • UF1782: Polítiques de màrqueting internacional (90 hores).
 • UF1783: Pla i informes de màrqueting internacional (40 hores).

MF1009_3: Negociació i compravenda internacional (160 h)

 • UF1757: (Transversal) Informació i gestió operativa de la compravenda internacional (80 hores).
 • UF1784: Negociació i contractació internacional (80 hores).

MF1010_3: (Transversal) Anglès professional per al comerç internacional (120 h)

 • UF1764: Anglès oral i escrit en el comerç internacional (90 hores).
 • UF1765: Documentació en anglès per al comerç internacional (30 hores).

MF1011_3: Llengua estrangera professional, diferent de l’anglès, per al comerç internacional (120 h).

 • UF1785: Llengua estrangera oral i escrita, diferent de l’anglès, en el comerç internacional (90 hores).
 • UF1786: Documentació en una llengua estrangera diferent de l’anglès per al comerç internacional (30 hores).

Mòdul formació complementària (40 h).

MP0378: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de màrqueting i compravenda internacional (40 h).

Titulació d’accés al Certificat de Professionalitat de nivell 3
(s’ha de complir alguna de les següents)

Requisit Document que ho acredita
Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics. Fotocòpia compulsada del títol.
Certificat de Professionalitat del mateix nivell del mòdul o Certificat de Professionalitat al qual es vol accedir. Fotocòpia compulsada del títol, certificat de professionalitat o acreditació parcial.
Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir. Fotocòpia compulsada del certificat de professionalitat de nivell 2.
Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior. Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova).
Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior. Fotocòpia del títol o formació acadèmica corresponent.
Prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys. Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova).

Què necessites per fer la preinscripció?

Per poder fer la preinscripció s’ha de lliurar la documentació següent:

 • Fotocòpia DNI.
 • Fotocòpia demanda d’ocupació (DARDO).
 • Currículum vitae.
 • Certificat de discapacitat, si escau.
 • Fotocòpia de la titulació acadèmica per Certificats de professionalitat de nivell 2: Graduat en ESO, BUP, FPI, grau mitjà, prova d’accés a grau mitjà, haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació inicial (PQPI), qualsevol certificat de professionalitat de nivell 2, certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés a la universitat o titulacions similars.
 • Fotocòpia de la titulació acadèmica per Certificats de professionalitat de nivell 3: Batxillerat,grau mitjà o d´arts plàstiques i disseny, BUP, COU, FPII, grau superior, prova d’accés a grau superior, qualsevol certificat de professionalitat de nivell 3, certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés a la universitat o titulacions similars.

Si no es disposa d’aquestes titulacions es podrà accedir als cursos superant unes Proves d’Avaluació de Competències que es realitzaran al centre.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o vols fer la preinscripció d’un curs, envia un correu a fo2@politecnics.barcelona i ens posarem en contacte amb tu el més aviat
possible.

També ens pots trucar al telèfon: 93 302 02 24