La innovació pedagògica al Centre d’Estudis Politècnics arriba com a conseqüència de l’anàlisi dels actuals entorns social, laboral i educatiu, i els seus canvis ràpids i constants. La societat i el mercat laboral demanden una Formació Professional empoderada capaç de donar resposta a aquests canvis.

En el curs 2012/13 iniciem el procés d’implementació d’innovació pedagògica i de millora contínua al nostre centre. Conscients que els coneixements i les habilitats tècniques són indispensables perquè l’estudiant de cicles formatius pugui aplicar-los de manera eficaç en les seves futures professions, hem volgut anar més enllà.

Volem, a més, que sigui capaç d’adaptar-se a entorns volàtils i incerts, de ser autònom/a en la realització de la feina i de treballar en equips multidisciplinaris i internacionals. Volem que la voluntat de fer bé les coses neixi d’ell/a mateix/a. Perquè creiem que un món millor i més feliç està a les nostres mans.

Metodologies d’aprenentatge actiu

La innovació pedagògica als nostres cicles formatius segueix una implementació progressiva amb l’objectiu que l’alumnat conegui les noves metodologies didàctiques: les classes invertides, les metodologies AGILE de gestió de projectes, la simulació d’empresa i, finalment, l’Aprenentatge basat en projectes (ABP) i l’Aprenentatge i Servei (ApS).

Els equips d’aprenentatge, constituïts per l’alumnat i els i les docents del cicle formatiu, treballem les competències professionals a partir de situacions del mercat laboral reals o simulades. Les i els docents especialistes proposem el projecte i facilitem els recursos didàctics, i l’alumnat l’interpreta i en dissenya les solucions. Per a nosaltres, el procés d’aprenentatge és tan important com el resultat.

Marc de referència

Des de l’inici de les noves metologies pedagògiques al Centre d’Estudis Politècnics, sempre hem tingut molt clara la necessitat de disposar d’un marc de referència que recollís el seu desenvolupament i la seva implementació a cadascun dels cicles formatius.

Tenim un disseny d’aprenentatge rigorós ideat per establir les etapes en l’evolució de l’alumnat cap a la professionalitat. Les evidències d’assoliment de les capacitats i els coneixements tècnics i de les competències transversals són fonamentals en el procés.

El disseny del procés d’aprenentatge sempre ha estat clau per al Politècnics. Volem un espai on l’alumnat i l’equip docent aprengui a aprendre, on l’error obri les portes a més aprenentatge i on l’aprenentatge sigui el resultat de l’esforç propi participant d’un sentiment col·lectiu de centre actiu i en constant evolució.

Reconeixements