Hem reformat els edificis d’Urquinaona i Santa Anna per a fer-los més flexibles i adaptats a les noves necessitats formatives.

Al Politècnics hem ampliat i millorat les nostres instal·lacions en la Plaça Urquinaona per tal d’adaptar les aules al nostre model formatiu.

Fins ara el centre ocupava dues plantes d’un edifici d’aquesta cèntrica plaça de Barcelona. La planta baixa estava ocupada per un negoci que, al tancar, ha passat a ser part del nostre centre.

Gràcies a l’ampliació hem pogut redistribuir les aules i adaptar-les millor a les necessitats de les metodologies actives que apliquem en la formació de l’alumnat.

Al Politècnics ens caracteritza el nostre model pedagògic innovador. Amb iniciatives com l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) o les empreses simulades. Aquestes metodologies preparen als alumnes pel món laboral simulant l’entorn empresarial.

Les noves aules són més amples i versàtils. Ens permeten distribuir a l’alumnat en grups i adaptar-les a diferents projectes. A més, hem habilitat grans finestrals que permeten veure l’activitat que es duu a terme en elles. Cosa que fa que les aules tinguin un aspecte més semblant a les oficines d’una companyia moderna que a un centre educatiu tradicional.

En la planta baixa s’han ubicat dues sales multifunció. Dos petits auditoris, en què els estudiants poden realitzar debats o presentacions, cosa habitual d’aquest model pedagògic basat en metodologies actives. En les presentacions orals, per exemple, es treballen les habilitats com parlar en públic o el llenguatge no verbal.

Intervenció en la seu de Santa Anna

Les obres de reforma també s’han dut a terme en la seu del carrer de Santa Anna de Barcelona. En aquest cas, ja que és un edifici protegit pel patrimoni, no hem pogut fer una inversió tan gran. Però si hem ampliat algunes aules per tal de maximitzar els espais i fer-os més flexibles.

Amb aquestes reformes, confiem en ampliar també l’oferta de cicles formatius de cara al futur. En aquest sentit, la idea és poder complementar les famílies professionals que ja s’ofereixen: Informàtica i Comunicacions, Comerç i Màrqueting, Turisme i Administració i Gestió.

El nostre objectiu final és formar professionals flexibles que siguin capaços d’adaptar-se a diferents situacions.

El que les empreses més demanen són joves que s’adaptin i siguin flexibles, amb ganes de treballar i aprendre. En aquest sentit, es prioritzen les anomenades soft skills, és a dir, habilitats com la Flexibilitat, Responsabilitat, Autonomia, Sociabilitat i Evolució (FRASE).

Totes elles potencials en el nostre programa educatiu.