El desconeixement sobre l’oferta acadèmica i les sortides professionals genera molts dubtes entre els alumnes de secundaría

Quan s’acosten els últims trimestres de l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO), assalten els dubtes. “I ara què?”, es pregunten molts estudiants, pares i mares.

El desconeixement sobre l’oferta acadèmica i les possibles sortides al mercat laboral genera molts dubtes i informar-se és la millor opció per a triar correctament. I no serà por falta d’opcions. Ja sigui amb el títol de l’ESO o sense, hi ha moltes alternatives per a continuar formant-se.

Després de l’ESO: batxillerat o FP

Amb el títol de graduat en Educació Secundaria Obligatòria, les opcions més comunes son: cursar el batxillerat o bé optar por la formació professional (FP).

El batxillerat o prepara als estudiants per a poder accedir a estudis superiors, ja siguin estudis universitaris o cicles formatius de grau superior (CFGS).

En canvi, la formació professional està pensada per a formar als alumnes en una professió específica. Una vegada finalitzats aquests estudis, s’obté el títol de tècnic/a o tècnic/a superior (segons si es cursa el grau mitjà o el superior) que permet començar a treballar.

Dins de l’oferta formativa d’FP existeixen cursos molt específics que requereixen d’una prova d’accés (a més del títol de l’ESO).

Les FP, una opció molt competitiva

En els últims anys, els cursos d’FP s’han convertit en una opció molt competitiva per a accedir al mercat de treball, ja que ofereixen un itinerari formatiu més enfocat a la pràctica que un títol universitario.

L’Organització per a la Cooperació i ho Desenvolupament Econòmics (OCDE) prevé que en 2020, casi dos terços del creixement de l’ocupació l’ocuparan tècnics titulats en f ormación professional de grau mitjà i superior.

La experiència del Centre d’Estudis Politècnics és un exemple més que els estudis d’FP estan en auge. Més de 35.000 alumnes han triat est camino con la mirada posada en el mercat laboral.

Els cursos del centre, que col·labora constantment con més de 500 empreses, tenen com a objectiu preparar a l’alumnat per a la inserció laboral en àmbits com a comerç i màrqueting, administració i gestió, informàtica i comunicació, hostaleria i turisme i fins i tot en els estudis d’idiomes.

Continuar formant-se sense la ESO

Si no s’ha acabat l’ESO, les opcions també la seva molt variades. Per als menors de 17 anys existeixen programes de formació professional bàsica pensats per a facilitar l’entrada al mercat laboral.de aquesta forma, si ho estudiant vol continuar formant-se després de la FP bàsica, pot accedir a un cicle de formació de grau mitjà (CFGM).

A més de totes aquestes opcions, també existeixen els itineraris per a estudiar idiomes o els programes de formació per a persones adultes.