Politècnics, centre autoritzat de Formació Professional Integrada

Ens complau compartir amb vosaltres una notícia que marca un abans i un després en el nostre compromís amb l’educació de qualitat: el Centre d’Estudis Politècnics ha estat oficialment autoritzat per l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya com a Centre Integrat de Formació Professional en les àrees d’Administració i Gestió, i de Comerç i Màrqueting. Aquest important reconeixement ens permetrà potenciar significativament la nostra oferta formativa i respondre millor a les necessitats del mercat laboral de Catalunya.

La nostra nova condició com a centre integrat té com a finalitat principal:

  • Satisfacció de Necessitats Formatives: Respondre a les demandes de formació professional de les persones al llarg de la seva vida, alineant els nostres serveis amb les exigències del mercat laboral de Catalunya.
  • Ús Eficient dels Recursos: Optimitzar l’ús dels recursos destinats a la formació professional per assolir una major eficiència i coordinació.
  • Foment de la Responsabilitat i Sostenibilitat: Promoure un model de formació professional que destaca per la seva responsabilitat social i sostenibilitat, l’equilibri ecològic, la qualitat i la prevenció dels riscos laborals.
  • Igualtat i Accés a la Formació: Assegurar l’accés equitatiu a les opcions formatives, lluitant contra les desigualtats de gènere especialment en àmbits científics i tècnics.
  • Col·laboració amb Entitats de Recerca i Empreses: Establir sinergies amb universitats, centres de recerca, i el teixit empresarial per fomentar la innovació i la transferència de coneixement.

Els beneficis d’aquest reconeixement es manifesten tant a nivell estratègic com operatiu, incloent:

  • Prestigi i Reconeixement: Aquesta autorització ens aporta un reconeixement ampli dins del territori i ens posiciona com a referents clau per a diversos actors socials i empresarials.
  • Planificació de l’Oferta Formativa: Ens permet planificar de manera prioritària la nostra oferta formativa, garantint itineraris complets i coherents que responen a les necessitats actuals i futures del mercat laboral.
  • Implicació del Teixit Productiu: La participació activa de les empreses en la nostra governança afavoreix una major implicació del sector empresarial i genera un sentiment de pertinença i coresponsabilitat.

Amb aquesta nova etapa, el Centre d’Estudis Politècnics reafirma el seu compromís amb l’excel·lència educativa, la innovació i la resposta efectiva a les demandes del mercat laboral. Convidem a tots els membres de la nostra comunitat a unir-se a nosaltres en aquest emocionant viatge cap a l’avenç de la formació professional integrada.

Volem que formeu part d’aquesta nova era en la formació professional. Junts, podem obrir camí cap a un futur ple d’oportunitats i èxit professional.

La nostra oferta formativa

Administració i Gestió

Comerç i Màrqueting

Informàtica i Comunicacions

Serveis Socioculturas i a la Comunitat