El turisme urbà és un fenomen que des dels inicis dels anys 90 ha fet que el sector turístic hagi esdevingut un sector a l’alça. A Barcelona ho veiem cada dia amb el desenvolupament creixent d’activitats turístiques, ja siguin promogudes des del sector privat o des de l’administració pública, com ara l’ens Turisme de Barcelona o el mateix Ajuntament.

En aquest sentit, podem afirmar que Barcelona és una destinació turística de primer ordre, tant pels seus atractius culturals, que van des de la xarxa de museus de la ciutat fins la cultura popular i tradicional, com per tot el seu Modernisme o la mateixa Sagrada Família. A més, és molt atractiva per a altres actius com el Futbol Club Barcelona, el Primavera Sound o les fires i congressos com el Mobile World Congress.

Dins d’aquest context, els projectes acadèmics amb què treballem connecten amb la necessitat de persones qualificades i especialitzades capaces de crear una ruta turística personalitzada, de fer una reserva (amb Amadeus: obtindràs un diploma acreditatiu), d’organitzar i de gestionar un congrés, una passarel·la de moda, una fira o un festival de música… sempre responent a les necessitats de la clientela.

No ho dubtis, el teu present té un futur a Barcelona i es diu Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments.

Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics

 • 1.617 hores en el centre educatiu.
 • 383 hores en el centre de treball (FCT – Pràctiques a l’empresa).
 • Protocol i relacions públiques.
 • Màrqueting turístic.
 • Destinacions turístiques.
 • Gestió de productes turístics.
 • Venda de serveis turístics.
 • Direcció d’entitats d’intermediació turística.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera.
 • Projecte d’agències de viatges i gestió d’esdeveniments.
 • Formació i orientació laboral.
 • Estructura del mercat turístic.
 • Recursos turístics.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.
 • Conèixer les característiques del sector turístic, la seva evolució i la situació actual.
 • Conèixer i ubicar les destinacions turístiques nacionals i internacionals, així com els seus recursos naturals i culturals i la seva oferta turística en general.
 • Establir comunicació amb la clientela relacionant les tècniques emprades amb el tipus d’usuari.
 • Dissenyar i cotitzar viatges combinats, analitzant-ne la informació i aplicant-hi la metodologia adequada en cada procés.
 • Organitzar diversos tipus d’esdeveniments, establint les característiques de la planificació, programació i direcció d’aquests.
 • Aplicar les noves tecnologies en les accions de màrqueting turístic.
 • Aplicar les estratègies del treball en equip, valorant-ne l’eficàcia i eficiència per tal d’assolir els objectius de l’organització.
 • Reconèixer les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a superior en Agències de Viatges i Organització d’Esdeveniments (Publicat al RD 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en agències de viatges i gestió d’esdeveniments) expedit pel pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació oficial programa

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà,
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau superior,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Agent de viatges

Sortides professionals

 • Cap d’oficina o de departament d’una agència de viatges
 • Agent de viatges
 • Promotora comercial de viatges i serveis turístics

Assignatures destacades

 • Venda de serveis turístics
 • Destinacions turístiques
 • Direcció d’entitats d’intermediació turística
 • Anglès
 • Segona llengua estrangera

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Promotor/a turístic

Sortides professionals

 • Consultor o consultora de viatges
 • Venedor o venedora de serveis de viatge i viatges programat
 • Promotora comercial de viatges i serveis turístics

Assignatures destacades

 • Gestió de productes turístics
 • Estructura del mercat turístic
 • Recursos turístics
 • Anglès
 • Segona llengua estrangera

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Organitzador/a d’esdeveniments

Sortides professionals

 • Organitzador d’esdeveniments

Assignatures destacades

 • Protocol i relacions públiques
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Màrqueting turístic
 • Anglès
 • Segona llengua estrangera

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.