Al Politècnics formem part de la Generació Plurilingüe

La Generació Plurilingüe tracta d’una unió que té com a finalitat que els alumnes del centre adquireixin coneixements, alhora que enriqueixen els seus idiomes i puguin afavorir el seu creixement acadèmic i la posterior inserció laboral. A més de poder fer-ho en diverses llengües i d’una manera més real i més crítica.

D’aquesta manera, l’alumne part amb cert avantatge respecte a altres centres pel simple fet de tenir més facilitats en el moment de la inserció laboral. Les accions del programa GEP (Generació Plurilingüe) s’orienten en dos punts principals:

Permeten incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars. Alhora, faciliten el  desenvolupament i  la consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi del Politècnics.

Quins objectius té el programa GEP?

El programa plurilingüe permet millorar el nivell de competència en llengua estrangera de l’alumnat que participa en el programa.

A més, també et facilita estratègies organitzatives per planificar la incorporació progressiva de l’ensenyament de llengües estrangeres curriculars a través de matèries no lingüístiques.

O fins i tot també acompanya i orienta als centres educatius en la implementació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi, entre molts altres avantatges.

Oferim el programa GEP en diversos cursos

Majoritàriament el programa GEP es desenvolupa a partir de l’aplicació de l’anglès en els seus estudis. Tot i que també ofereix la possibilitat de fer-ho en francès o alemany en algunes unitats formatives dels seus cicles.

Alguns dels exemples els trobem en el Grau Superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i en el Grau Superior Desenvolupament d’Aplicacions per a Webs (DAW), on es realitzem alguns dels reptes i la presentació del projecte en anglès. A més de la utilització de l’anglès com a llengua vehicular de projecte.

Un altre exemple el trobem en l’assignatura d’organització d’esdeveniments que es cursa transversalment en Assistència a la Direcció, Màrqueting i Publicitat o Agències de viatges, on l’anglès apareix a parts iguals amb la llengua vehicular de l’alumnat.

Finalment, ens centrem en el cicle de Comerç Internacional (CINT). On el programa GEP té més pes, trobant activitats on es treballen diferents idiomes. Així com els mòduls de comerç digital i negociació internacional que es desenvolupen unitats formatives completament en anglès.

Però hem de tenir en compte que es tracta d’unes accions que van a més, ja que cada any incorporem més accions del programa GEP en els diferents cicles formatius que ofereim en el Politècnics.

T’interessa viatjar per formar-te? El Politècnics t’ofereix aquesta oportunitat. Pots ser tu el següent a emprendre la teva formació a l’estranger!