Un innovador programa crea perfils professionals per a orientar als alumnes dels cicles del Politècnics

Estudiar un cicle de grau mitjà o superior obre les portes a entrar al món laboral. Perquè prepara i orienta per exercir un treball en un sector determinat.

No obstant això, en cada sector, els treballs i perfils professionals poden ser molt variats i diferents entre ells, i les habilitats que es requereixen poden ser molt diferents en funció de cada lloc.

Orientar laboralment als estudiants dins d’un cicle determinat és l’objectiu del Programa d’Orientació Professional (POP) que estem impulsant al Politècnics.

És més, a banda d’utilitzar innovadores metodologies pedagògiques. Etem potenciant aquest programa per ajudar als nostres estudiants a definir millor el seu perfil professional i així especialitzar-se. El POP forma part del «Orienta FP«, un programa del Departament d’Educació.

Perfils basats en el mercat laboral

Al Politècnics hem elaborat una sèrie de perfils professionals relacionats amb cadascun dels cicles formatius. Aquests perfils s’han realitzat a partir d’un treball d’investigació i observació de les ofertes i del mercat laboral.

Tot aquest treball també serveix per actualitzar els currículums de cada cicle i adaptar-los a les noves necessitats del mercat laboral.

A cadascun d’aquests perfils se’ls han vinculat les sortides professionals més habituals. De manera que els estudiants puguin tenir més clar quin itinerari seguir i en quin especialitzar-se.

Per exemple, en el cas dels estudiants de  marketing, una de les especialitats podria ser la comunicació en els sectors del benestar i imatge personal o publicitat en el sector esportiu.

El procés per definir el perfil comença amb un treball d’anàlisi personal. A partir de tutories i altres eines que oferim als diferents mòduls formatius. Tal com explica el professor Marc Surià, quan l’alumnat té clar quin és el seu perfil, pot seguir un itinerari per poder especialitzar-se.

Es tracta d’uns itineraris una mica diferents dels de la universitat. Perquè en els cicles de grau mitjà i superior, els estudiants han de superar tots els mòduls per treure el títol. No obstant això, aquests itineraris els permeten definir millor els seus objectius per enfocar-se en un perfil determinat.

Orientar en formació complementària

D’altra banda, els professionals del centre també assessorem i orientem als estudiants sobre la formació complementària que poden cursar per potenciar habilitats i coneixements requerits en cada perfil professional.

Aquesta formació complementària pot ser donada en el mateix centre, o oferir-se com a orientació.

Així, per exemple, si un estudiant de marketing vol convertir-se en Community Manager.

Pot ampliar la seva formació realitzant cursos sobre programes de disseny i edició o potenciar el seu anglès.

Aquest programa es desenvoluparà al llarg de tot el curs i els resultats es presentaran durant la celebració de la fira It’s My Turn, en la qual també podran conèixer tots aquests perfils professionals.