Si visites el Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa (mNACTEC) podràs veure i provar dues aplicacions interactives molt especials.

Aplicacions desenvolupades pel nostre alumnat. En concret, per estudiants dels cicles formatius de grau superior d’Informàtica: Desenvolupament d’aplicacions per a webs (DAW) i Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DAM).

Aquests han hagut de crear apps interactives adaptades a dues noves exposicions del mNACTEC: «Una mirada a l’espai. Cinema i astronàutica» i «Ràdio mNACTEC».

La col·laboració amb el mNACTEC s’emmarca en el projecte Laboratori d’Innovació educativa. Pensat per motivar futurs professionals de les TIC amb l’incentiu de treballar per a un museu nacional amb el repte de difondre coneixement científic.

Per als estudiants, ha suposat treballar en projectes amb aplicació real. Això és, precisament, el que impulsem des del Politècnics a través de l’aprenentatge basat en projectes (ABP). Una innovadora metodologia que anima als alumnes a desenvolupar projectes reals per a empreses o institucions. Amb l’ABP donem poder als alumnes, que han d’aprendre a organitzar-se, prendre decisions i treballar com en una empresa real. D’aquesta manera es desenvolupen les habilitats tècniques per a dur a terme una feina, però també soft skills per aprendre a manejar-se en el món laboral.

Per als estudiants, treballar els ABP els planteja diversos reptes, el primer dels quals és «treballar en equip«. Assenyala Francisco Fernández, coordinador d’ABP en els cicles DAM i DAW. També treballar simulant el funcionament real d’una empresa i aprendre a organitzar-se les tasques.

Joc interactiu sobre la Mir i la ciència ficció

L’exposició «Una MIRada a l’espai. Cinema i astronàutica» proposa repassar el dia a dia de l’estació espacial Mir (1986-2001) i les seves missions espacials. L’exposició mostra una maqueta de la MIR que es va realitzar per al rodatge d’una pel·lícula, per a la qual cosa s’ha aprofitat aquesta excusa per parlar també de la relació de cinema de ciència-ficció amb l’astronàutica.

Per a aquesta exposició, el mNACTEC necessitava una aplicació per Android que permeti als visitants participar en un joc de preguntes sobre la Mir i les pel·lícules de ciència-ficció relacionades amb aquest tema. Aquesta app ha estat desenvolupada pels nostres estudiants de DAM.

«Els alumnes han hagut de dissenyar una aplicació de pantalla tàctil per Android, en la qual apareixen les diferents preguntes. A més de crear l’app d’escriptori enfocada a la gestió interna per poder incorporar noves preguntes al joc», explica el coordinador del projecte.

Per a aquests alumnes, el principal repte “ha estat aprendre a programar per Android”, explica Fernández.

Una pantalla interactiva sobre la radio

En el cas de «Ràdio mNACTEC«, el museu ha creat un espai interactiu que permet descobrir l’apassionant món de la radiofonia a través d’un estudi de ràdio real.

Aquí, els estudiants del cicle de DAW han hagut de desenvolupar una landing page que permet accedir a tres llocs diferents. Un mapa interactiu en el qual es poden localitzar i escoltar en directe ràdios de tot el món. Una pantalla amb aspecte de ràdio tradicional que permet visualitzar amb els comandaments de la ràdio una presentació realitzada per mNACTEC sobre la transmissió i recepció de les ones i una pantalla amb petits jocs per a nens.

En aquest projecte, el repte ha estat, a més de programar els jocs, «aconseguir que siguin visualment atractius per als usuaris», explica Fernández.

Tots els projectes es van presentar als responsables del museu en un acte públic celebrat el passat 17 de desembre i ara són ells els que hauran de decidir amb quina de totes les propostes es queden.

Les fases del projecte ABP

El projecte es va desenvolupar al llarg d’un trimestre. Dels set mòduls que s’imparteixen en el cicle, quatre estan integrats en l’ABP, mentre que els altres tenen un caràcter d’assignatura tradicional. Els mòduls ABP compten amb una part de petites pràctiques i una altra part centrada en el desenvolupament pròpiament del projecte.

Per a realitzar els projectes del mNACTEC s’han creat grups de treball, formats pels alumnes amb la supervisió del professorat. Com en tots els projectes ABP que realitzem. El treball va començar amb una presentació per part dels responsables del mNACTEC que van exposar als alumnes les necessitats tècniques que tenien per a les dues exposicions.

Aquesta necessitat del museu, segons explica el coordinador, es va convertir en un enunciat perquè sigui més fàcil pels alumnes enfocar el projecte.

El següent pas va consistir a «crear un mapa mental per veure què necessitaran per a realitzar aquest projecte». A continuació, es va elaborar un calendari per marcar les diferents fases de realització dels treballs. A partir d’aquí, els alumnes es van repartir les diferents tasques i es van posar mans a l’obra. El resultat final el veurem aviat a les sales del mNACTEC, on ja pots visitar l’exposició sobre la MIR i, a partir del 11 de febrer, la de la ràdio.