El grau mitjà de Gestió Administrativa és un dels cicles que participa en el SEFED.

El grau mitjà de Gestió Administrativa és un dels cicles que participa en el SEFED.

Tot i que realitzar pràctiques en empreses és una forma perfecta perquè l‘alumnat de FP pugui posar a prova tots els seus coneixements en un entorn real. No obstant això, no és l’única. Hi ha altres metodologies realment innovadores que ho fan possible i sense sortir del centre.

Això és el que portem a terme en el Politècnics amb la metodologia ABP (aprenentatge basat en projectes).

A més, participem en el projecte Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) que consisteix a recrear l’organització i funcionament d’una empresa a l’aula.

Per tant, es tracta de dues metodologies complementàries que promouen la formació per mitjà de l’experiència: «Aprendre fent, aprendre treballant».

Aplicant aquestes metodologies, impulsem tres projectes totalment connectats entre si: la creació de l’empresa simulada, el work in progress de l’empresa simulada i l’organització de la fira It’s My Turn en què es presenten els projectes de l’alumnat.

Aprendre practicant gràcies al pojecte SEFED

El projecte SEFED utilitza la creació d’una empresa a l’aula com a eina per formar l’alumnat. Mitjançant l’empresa simulada, podem dur a terme tasques professionals en un entorn que recrea una empresa real.

Un dels cicles que participa en aquest projecte és el grau mitjà de Gestió Administrativa (GAD). Els estudiants es formen per a ser capaços de gestionar una empresa. Aprendre com funciona per dins, gestionar factures, nòmines, contractes i portar la comptabilitat.

Un cop l’empresa que han ideat comença a treballar, s’entra en el segon projecte. En el qual l’alumnat passa per tots els departaments i acompleix les seves tasques: compra i ven, es relaciona amb altres empreses simulades d’arreu del món, comptabilitza operacions, contracta i dóna d’alta als treballadors, realitza les tasques pròpies del departament de màrqueting, etc.

Finalment, hi ha un tercer projecte en el qual l’alumnat ha de passar un procés de reflexió i creixement personal.  El qual li permet descobrir quins són els seus punts forts i quins els seus punts febles.

En tots els projectes es procura que s’apliquin els continguts dels mòduls d’aquest curs.
En el cas de Gestió Administrativa, els mòduls que intervenen principalment són els d’atenció a client, Tractament de la documentació comptable, Operacions administratives de suport i Empresa a l’aula.

SEFED ajuda a desenvolupar habilitats

També es treballen altres habilitats com la creativitat, la innovació, l’emprenedoria, el lideratge, l’esforç, el compromís, el domini d‘idiomes o treballar sota pressió.

Desenvolupar aquestes habilitats també comporta algunes dificultats que l’alumnat ha de superar. «Han de treballar capacitats que no estan acostumats, com treballar en equip o parlar en públic».

Per la seva banda, amb SEFED creem un escenari tan real que l’alumnat ha de «donar resposta a les mateixes dificultats que es trobarà el dia de demà quan estigui treballant».

Per al professorat, la principal tasca és preparar l’alumnat perquè el mercat laboral no sigui un entorn desconegut i tinguin més possibilitats de fer-ho amb èxit. «Això és precisament el que vam aconseguir treballant per ABP i utilitzant la metodologia de simulació d’empreses».