Els estudiants d’informàtica desenvolupen un projecte per a la Societat Protectora d’Animals de Mataró.

Les protectores d’animals necessiten donacions. Ja sigui de diners, menjarmaterial per poder fer-se càrrec de tots els gossos i gats que arriben a les seves instal·lacions. Per a això és necessari comptar amb una bona pàgina web. A banda d’un sistema que permeti gestionar les donacions i adopcions d’animals.

Aquesta va ser la necessitat que la Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM) va plantejar als nostres alumnes d’informàtica. Perquè desenvolupessin un projecte en el marc de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes (ABP).

Mitjançant l’ABP, l’alumnat treballa projectes per a empreses i institucions. Els desenvolupa treballant en equip i per fases, tal com ho faria en una organització empresarial del món real.

En el cas de la SPAM de Mataró, els estudiants del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) es van encarregar de dissenyar i desenvolupar un web per gestionar les donacions de la protectora.

En concret, havien de dissenyar un web d’informació i consulta per als usuaris que, al mateix temps, comptés amb un gestor intern perquè els membres i voluntaris del SPAM puguin controlar les donacions que rep l’entitat.

Aprenentatge basat en projectes (ABP)

Esther Galdeano és una de les alumnes de DAW que ha participat en aquest projecte ABP.

Abans d’aquest cicle Esther havia cursat el grau de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM), basat en la metodologia pedagògica tradicional. Tal com ella mateixa explica: «Amb ABP no hi ha color: aprens molt més, és més dinàmic i hi ha un nivell més alt«.

Amb el mètode d’ABP han pogut treballar tot el procés de disseny i creació de la web com si fos un projecte professional autèntic.

Per a aquest projecte van tenir una reunió inicial amb representants de la SPAM que els van explicar qui són, en què consisteix la seva feina i quines necessitats tenen.

A partir d’aquí, l’alumnat va rebre una sèrie de directrius per al projecte de web. Desenvolupat al llarg d’un trimestre. Els alumnes s’organitzen en grups de 3 o 4 alumnes i es van repartir les tasques com si fossin una petita empresa.

El grup de l’’Esther va crear una pàgina web amb una part pública per divulgar informació sobre la protectora i les diferents formes d’ajudar. A més, van incorporar una secció per mostrar l’estat de les donacions i una altra amb reptes per als usuaris.

D’altra banda, també van crear una part privada per a ús intern, centrada en la gestió de les donacions, els donants i les dades i estadístiques que es mostren a la part pública.

A més de la pàgina web, la protectora buscava un ‘rebranding’ per donar una nova imatge a l’entitat. Per això el grup d’Esther va elaborar un manual d’identitat corporativa, una proposta de nou logo, xarxes socials i merchandising amb la nova marca.

«El nou logo representa una donació a un animal de la protectora», explica Galeano. La imatge no defineix l’objecte de la donació, ja que la SPAM pot rebre des de diners fins a joguines, menjar o fins i tot el treball dels voluntaris.

Presentació pública del projecte

Com és habitual en els projectes ABP, tots els grups van poder presentar el seu projecte en un acte. Representants de la SPAM van assistir a la presentació i van poder donar la seva opinió i fer aportacions sobre totes les propostes.

«Va ser una experiència increïble per a mi. Mai havia estat capaç de parlar davant de tanta gent i gràcies al suport i consells dels professors vaig poder veure que parlar en públic pot ser fins i tot divertit», explica Esther.