El programa Emprèn FP ofereix suport als centres perquè desenvolupin accions per a animar l’alumnat a emprendre.

Promoure l‘esperit emprenedor entre els estudiants de FP. Aquest és l’objectiu del programa Emprèn FP de la Generalitat de Catalunya que al Politècnics estem aplicant des de fa 3 anys.

Impulsat per la Direcció General de Formació Professional i Educació de Règim Especial. Aquest programa ofereix suport i impulsa l’emprenedoria i els seus valors en els centres educatius de FP a Catalunya per a la creació de projectes emprenedors.

Forma part de l’Impuls FP, una iniciativa que vol donar un impuls global a aquesta formació des de diferents enfocaments. Des del Politècnics duem a terme diversos d’aquests projectes, com el d’Orienta FP, que té com a objectiu orientar laboralment els estudiants dins d’un cicle determinat.

En aquest centre, que utilitzem innovadores metodologies pedagògiques. També estem aplicant el programa Emprèn per fomentar l’esperit emprenedor entre el l’alumnat.

Alhora, per arribar a convertir-nos en un centre d’assessorament emprenedor.

Al Politècnics, el projecte Emprèn FP es desenvolupa actualment en tres nivells: el de la formació, el de l’estructura i el de la participació en esdeveniments.

En una segona fase l’objectiu serà la detecció del talent emprenedor, la preincubació i finalment la incubació de projectes emprenedors.

Formació en habilitats emprenedores

En l’àmbit de la formació, el programa preveu que els estudiants de tots els cicles passin per 12 formacions específiques que fan referència a diferents habilitats transversals.

Es tracta de 12 activitats que serveixen per treballar aspectes com l’autoconeixement, la creativitat, la comunicació, el lideratge i el treball en equip. També la imatge personal i de negoci, el treball col·laboratiu o l’emprenedoria social i sostenible, entre d’altres.

Actualment, estem desenvolupant noves activitats de formació enfocades a potenciar les habilitats que afavoreixin l’esperit emprenedor dels estudiants. «El nostre objectiu és que tot l’alumnat passi per les 12 formacions», explica Eduard Adsuar, coordinador del programa.

D’altra banda, també estem en ple procés de creació de la comissió emprenedora. Una de les accions que es duen a terme en relació amb l’estructura organitzativa del centre.

L’objectiu és crear diferents «ancoratges», com pot ser aquesta comissió o la presència de professors que actuïn com a referents i coordinadors dels projectes.

A més, s’estem desenvolupant un sistema de qualitat i un pla estratègic per als pròxims tres anys.

Finalment, dins del programa Emprèn FP animem als estudiants a participar en diferents esdeveniments on poder desenvolupar les habilitats adquirides, presentar projectes i promocionar-se.

Entre aquests esdeveniments destaca especialment la fira It’s My Turn, en què els estudiants presenten els seus projectes davant de representants d’empreses del sector.

En aquesta fira també es presentaran els resultats del programa Orienta FP.