La Formació Professional ofereix una alternativa als joves que han finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria i volen obtenir una titulació abans d’accedir a estudis superiors o al món laboral. Per això té un caràcter pràctic, està pensada per a formar els alumnes en una professió específica i facilitar la seva ràpida entrada en el món laboral.

A la FP, el més important és que els estudiants adquireixin els coneixements tècnics i habilitats pràctiques que necessitaran per a exercir una carrera professional.

Amb aquesta idea en ment, en el Politècnics fa tres anys que apostem per a l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP). Cosa que va suposar una evolució en el nostre model pedagògic i un impuls a la formació amb enfocament pràctic i dirigit al món real.

Si fins aquest moment oferíem una formació de caràcter més tradicional. A partir de llavors vam aplicar una metodologia amb la qual donar poder als alumnes. Promovent un aprenentatge cooperatiu i desenvolupant les habilitats necessàries per afrontar les diferents situacions en l’àmbit laboral.

Una metodologia pràctica i vivencial

Segons explica Antonio Domingo, coordinador d’innovació pedagògica i professor d’informàtica del Politècnics. L‘aprenentatge basat en projectes és una metodologia “pràctica, vivencial i significativa”. Aquesta, “implica diferents mòduls d’un mateix cicle o fins i tot de diversos, i hi ha un coneixement interconnectat i transversal”.

D’altra banda, es tracta també d’un “treball per evidències”, ja que el projecte final és la plasmació del que s’ha après i treballat a l’aula durant el curs.

Però sens dubte el més interessant és que, amb aquesta metodologia, no només s’adquireixen coneixements reals de cada matèria. Sinó que a més es desenvolupen les anomenades soft skills, o habilitats pràctiques per a la vida quotidiana.

Empoderar als alumnes

Domingo destaca que amb l’aprenentatge basat en projectes es promou un “aprenentatge entre iguals”. En el qual es dóna poder als alumnes, ja que són ells mateixos els que prenen decisions sobre el seu propi aprenentatge.

En aquest context, el professor adopta el paper de guia. L‘acompanyant que pot aportar la informació de qualitat quan sorgeixen dubtes entre els alumnes. Però el més important, explica Domingo, és que “es genera la necessitat d’aprenentatge a mesura que es va avançant en el projecte i són els equips de treball els que demanen allò que necessiten aprendre”.

A més, aquesta forma de treballar també fixa una sèrie d’habilitats transversals. Les quals també es treballen amb el projecte: l‘excel·lència, la flexibilitat, la responsabilitat, l‘autonomia, la sociabilitat i la capacitat de treballar en equip.

Una altra de les premisses és que la majoria dels projectes que desenvolupen els alumnes “responen a demandes de clients reals” i donen com a resultat un producte o servei. Tot això presentat en una exposició pública davant els responsables de l’empresa.

De fet, alguns dels projectes desenvolupats pels alumnes ja han vist la seva aplicació pràctica en empreses i institucions reals.

És el cas, per exemple, dels projectes interactius desenvolupats pels alumnes dels cicles de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i de Desenvolupament d’Aplicacions per a Webs (DAW). Reallitzat per a dues exposicions del mNACTEC, el museu de la ciència i tècnica de Terrassa.

Com funciona el model ABP?

Per realitzar els projectes, es creen grups de 4 o 5 alumnes i se segueixen una sèrie d’etapes prèviament definides.

A principi de curs estan disponibles unes càpsules d’aprenentatge. A continuació, el projecte es desenvolupa en set fases: en la primera es coneix el projecte. En la segona es planteja el que cal per desenvolupar-lo.  El tercer pas es centra en l’organització i gestió. E quart en el disseny. El cinquè en la creació del producte o servei. El sisè en la presentació i en la setena i última fase es porta a terme una revisió del resultat.

Finalment, els projectes es presenten públicament davant els responsables de les empreses reals, que han participat també en el procés exposant les seves necessitats de productes o serveis. A més, els alumnes també tenen ocasió de presentar les seves experiències a la fira It’s My Turn, un punt de trobada entre els alumnes de FP i el món laboral.

En altres cicles, com en el grau mitjà de gestió administrativa o els graus superiors de comerç internacional i d’administració i finances, es duen a terme projectes similars. Són les “empreses simulades”, projecte que consisteix a organitzar les aules com si fos una empresa i utilitzar aquesta organització com a eina educativa per formar els alumnes de forma pràctica i transversal en tasques administratives i de gestió empresarial.