Tot i que els productes seguiran sent el peu de pivot de les botigues, els espais comercials cada vegada agafen més protagonisme. Projectar una identitat pròpia és imprescindible per qualsevol comerç, per tant el disseny de l’espai no només haurà de respondre a criteris purament de venda o de normatives vigents, sinó que haurà d’incorporar l’ànima del projecte a partir d’elements psicosensorials que connectin amb els consumidors.

Interiors florals, tendències vintage o olors particulars, vinculats amb conceptes com el big data, l’omnicanalitat o el click & collect, són elements a tenir en compte des del primer moment que es crea l’estratègia per a implementar un espai físic per a l’activitat comercial.

Aquestes només són algunes de les disciplines del retail design, que es complementaran amb l’eficiència en la logística, l’atenció al client i sobretot el concepte de branding aplicat a la botiga. Tot això des de l’anàlisi de les tendències més actuals, aplicat a projectes d’empreses reals a través dels projectes d’aprenentatge-servei.

Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics

 • 1.584 hores en el centre educatiu.
 • 416 hores en el centre de treball (FCT – Pràctiques a l’empresa).
 • Aparadorisme i Disseny d’Espais Comercials
 • Gestió de Productes i Promocions en el Punt de Venda
 • Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa
 • Investigació Comercial
 • Logística d’Aprovisionament
 • Logística d’Emmagatzematge
 • Organització d’Equips de Venda
 • Polítiques de Màrqueting
 • Tècniques de Venda i Negociació
 • Anglès
 • Màrqueting Digital
 • Atenció al Client, Consumidor i Usuari
 • Formació i Orientació Laboral
 • Projecte de Gestió de Vendes i Espais Comercials
 • Formació en Centres de Treball
 • Establir la implantació d’espais comercials.
 • Organitzar la implantació de productes/serveis en la superfície de venda.
 • Organitzar i controlar les accions promocionals en espais comercials.
 • Organitzar i supervisar el muntatge d’aparadors en l’establiment comercial.
 • Obtenir i processar la informació necessària per a la definició d’estratègies i actuacions comercials.
 • Gestionar la força de vendes i coordinar l’equip de comercials.
 • Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització.
 • Organitzar i controlar les accions promocionals en espais comercials.
 • Assistir en la definició i seguiment de les polítiques i el pla de màrqueting.
 • Preparar la informació i instruments necessaris per a la investigació de mercats.
 • Organitzar el magatzem d’acord amb els criteris i nivells d’activitat previstos.
 • Gestionar i coordinar les operacions del magatzem.
 • Col·laborar en l’elaboració del pla d’aprovisionament.
 • Realitzar el seguiment i control del programa d’aprovisionament.
 • Gestionar l’activitat economicofinancera del transport per carretera.

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials (Publicat al 1573/2011, de 4 de novembre), pel qual s’estableix el títol de tècnic en Gestió de Vendes i Espais Comercials expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

S’ha de complir un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau superior.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Retail Manager

Sortides professionals

 • Especialista en implantació d’espais comercials.
 • Cap de vendes.
 • Coordinador de logística.
 • Encarregat/da de botiga.

Assignatures destacades

 • Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa.
 • Investigació Comercial.
 • Logística d’Aprovisionament.
 • Logística d’Emmagatzematge.
 • Màrqueting Digital.
 • Polítiques de Màrqueting.

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Merchandiser

Sortides professionals

 • Especialista en merchandising.
 • Responsable de promocions punt de venda.
 • Dissenyador/a d’espais comercials.
 • Aparadorista comercial.
 • Encarregat/da de botiga.

Assignatures destacades

 • Aparadorisme i Disseny d’Espais Comercials.
 • Gestió de Productes i Promocions en el Punt de Venda.
 • Màrqueting Digital.
 • Polítiques de Màrqueting.

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Commercial

Sortides professionals

 • Venedor/a tècnic.
 • Representant comercial.
 • Agent comercial.
 • Coordinador/a de comercials.
 • Supervisor/a de telemàrqueting.
 • Encarregat/da de botiga.

Assignatures destacades

 • Organització d’Equips de Venda.
 • Tècniques de Venda i Negociació.
 • Atenció al Client, Consumidor i Usuari.

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.