Estudiants del Grau de Comerç Internacional simulen empreses per a posar en pràctica els seus coneixements.

El desenvolupament de les noves tecnologies intel·ligents ha incorporat al nostre vocabulari un nou concepte: l’Internet de les coses (Internet of Things).

Amb aquest nom s’identifiquen les aplicacions i usos que proporciona la tecnologia per a connectar entre si tota classe de dispositius i així millorar la nostra vida i el nostre entorn.

Des d’encarregar la compra a través d’una nevera intel·ligent a programar l’encesa i apagada de llums, calefacció i altres dispositius domèstics.

També, passant per millores en la seguretat del cotxe o la llar. L’Internet of Things obre un munt de possibilitats per innovar i per emprendre.

Per guanyar experiència en aquest sector emergent, els estudiants del grau superior de Comerç Internacional del Politècnics estan duent a terme una experiència interessant: la creació d’empreses simulades per a vendre productes relacionats amb l’Internet de les Coses.

Aquesta experiència forma part del projecte de Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) que es du a terme en diversos dels graus del centre.

De la teoría a la pràctica

D’aquesta manera, els estudiants es preparen per a gestionar la comercialització de productes en mercats globalitzats.

En la seva formació, aprofundeixen sobre els processos d‘exportació i importació de mercaderies i tot el que això comporta, com la logística, el transport o l’adequació als contextos econòmics, de mercat i de regularització de tot el món.

Mitjançant els projectes SEFED poden posar en pràctica aquests coneixements aplicats a un cas pràcticament real.

Tot i que es tracti de crear una empresa simulada a l’aula, se segueixen els mateixos passos que en el món real per a crear una empresa i gestionar-la a través de tots els seus departaments. Això facilita posar en pràctica els coneixements i aprenentatges de les classes teòriques.

En el grau de Comerç Internacional, el projecte SEFED es desenvolupa per trimestres. Així, en el primer trimestre del curs l’alumnat va haver de crear una idea de negoci i desenvolupar un producte relacionat amb el sector de l’Internet de les coses.

Propostes Internet of Things

D’aquesta experiència van sorgir tres propostes de producte: un smart fridge o nevera intel·ligent; un braçalet smart per atendre casos de violència de gènere i una porta intel·ligent que es pot obrir i tancar amb una app del mòbil.

Els estudiants havien d’analitzar el mercat per veure les possibilitats del seu producte. A continuació, desenvolupar un pla de màrqueting per «poder presentar-lo davant d’inversors, també simulats».

En el segon trimestre del curs, el projecte SEFED se centra en la creació de l’empresa simulada per vendre els productes. En aquesta fase, l’aula es converteix en la seu d’una empresa, amb tots els seus departaments essencials. Els alumnes van passant per cada departament per conèixer el seu funcionament.

Finalment, la tercera fase del projecte arribarà quan els alumnes presentin les seves empreses simulades a la fira  It’s my turn, la celebració de la qual està  subjecta a l’evolució de l’estat d’alarma.