Truca’ns al 93 302 02 24

Oferta acadèmica

Organitzar una junta general d’accionistes

Els alumnes del cicle formatiu ‘Asistencia a la direcció’ participen en l'organització d’aquest esdeveniment per a una empresa real.

Preparar una junta general d’accionistes és una de les tasques que els graduats en Assistència a la direcció han de poder dur a terme. Aquesta, es tracta d’una reunió anual que se celebra entre els accionistes d’una empresa i el seu consell d’administració. És, per tant, un esdeveniment important que cal organitzar amb molt de detall.

Els alumnes del Grau Superior d’Assistència a la Direcció (ADIR) han tingut l’oportunitat d’organitzar una junta general d’accionistes per a una empresa real. A més, l’experiència forma part del mètode d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP). Una innovadora metodologia amb la qual es vol dotar l’alumnat de coneixements i experiència pràctica que els serveixi en el món laboral.

Tanmateix, el Grau d’ADIR ha començat a aplicar la metodologia ABP en aquest curs, i el primer projecte que s’ha dut a terme seguint les seves directrius ha estat aquest.

Aquest, s’ha realitzat en col·laboració amb Top Secretària, una plataforma dedicada a la formació i selecció de personal en el camp de l’assistència a la direcció. Precisament una de les premisses de l’aprenentatge basat en projectes és que aquests estiguin vinculats a empreses reals.

Tal com explica Rosa Levy, coordinadora d’ABP del grau d’Assistència a la Direcció. El primer pas va ser reunir-se amb la business manager de Top Secretària, Yolanda Álvarez, per plantejar possibles projectes per desenvolupar per l’alumnat.

Així va sorgir la proposta d’organitzar una Junta General d’Accionistes per a una empresa real. Aquest repte suposava per a l’alumnat haver de posar en pràctica els coneixements adquirits en els diferents mòduls, o assignatures, del grau.

Tenir cura de tots els detalls

Per a realitzar aquest projecte, els estudiants d’Assistència a la Direcció van haver de plantejar-se tots els aspectes i detalls necessaris per organitzar una junta general d’accionistes. Aquesta, havia de durar dos dies i incloure una agenda d’activitats i un sopar pels accionistes i els seus acompanyants. Així, van haver de buscar una seu i habilitar-la; elaborar i dissenyar la documentació de la reunió, i fer-ho en dos idiomes estrangers (anglès i francès).

Un altre dels aspectes logístics que es van haver d’organitzar van ser els viatges dels membres que anaven a assistir a la junta. Pel fet que procedien de països com Alemanya, Bèlgica, França i Holanda, a més de diferents punts d’Espanya.

Com estava previst que els participants vinguessin acompanyats de les seves parelles. Una altra condició era organitzar una agenda social amb activitats per als acompanyants, que els permetessin conèixer l‘entorn i la gastronomia local. Per a totes les activitats calia pensar també en els mitjans de transport interns.

Ajustar i justificar el pressupost

Un dels grans reptes d’aquest projecte era que els alumnes havien de cenyir-se a un pressupost màxim de 35.000 euros. La gestió econòmica va ser la part més complexa, ja que «havien de fer un pressupost real, de manera que havien de buscar proveïdors, buscar les millors ofertes i negociar», explica Rosa Levy.

Una altra de les dificultats del projecte és la gestió del temps i la distribució de tasques.

Per tot això, l’alumnat va comptar en tot moment amb el suport i guia dels professors responsables dels mòduls, a més de la figura del «guia del viatger» i de la responsable del projecte.

A més, cada quinze dies es feia una reunió formal o informal amb els alumnes per a veure el seu quadern d’evidències. En el qual es detallaven tots els aspectes de l’organització i pressupost.

Posar en pràctica el coneixement teòric

La base teòrica del projecte es troba en els diferents mòduls del cicle. I és que justament, amb aquesta activitat es pretén posar en pràctica els coneixements que s’adquireixen en les diferents assignatures.

Així, en l’organització de la Junta General. L’alumnat ha pogut treballar el seu nivell d’idioma estranger, l’organització de l’agenda, la gestió de l’organització d’esdeveniments segons el protocol, la presentació de documents i informes, la detecció de necessitats i la resolució de problemes.

Per a la coordinadora del projecte, el seu gran valor és que «es tracta d’un projecte real. De manera que els estudiants tenen un paper molt més participatiu, ja que han d’aplicar la base teòrica a la realitat, i estan molt més motivats».

Un web per a les protectores d’animals

Els estudiants d’informàtica desenvolupen un projecte per a la Societat Protectora d’Animals de Mataró.

Les protectores d’animals necessiten donacions. Ja sigui de diners, menjarmaterial per poder fer-se càrrec de tots els gossos i gats que arriben a les seves instal·lacions. Per a això és necessari comptar amb una bona pàgina web. A banda d’un sistema que permeti gestionar les donacions i adopcions d’animals.

Aquesta va ser la necessitat que la Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM) va plantejar als nostres alumnes d’informàtica. Perquè desenvolupessin un projecte en el marc de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes (ABP).

Mitjançant l’ABP, l’alumnat treballa projectes per a empreses i institucions. Els desenvolupa treballant en equip i per fases, tal com ho faria en una organització empresarial del món real.

En el cas de la SPAM de Mataró, els estudiants del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) es van encarregar de dissenyar i desenvolupar un web per gestionar les donacions de la protectora.

En concret, havien de dissenyar un web d’informació i consulta per als usuaris que, al mateix temps, comptés amb un gestor intern perquè els membres i voluntaris del SPAM puguin controlar les donacions que rep l’entitat.

Aprenentatge basat en projectes (ABP)

Esther Galdeano és una de les alumnes de DAW que ha participat en aquest projecte ABP.

Abans d’aquest cicle Esther havia cursat el grau de Desenvolupament d’Aplicacions Multimèdia (DAM), basat en la metodologia pedagògica tradicional. Tal com ella mateixa explica: «Amb ABP no hi ha color: aprens molt més, és més dinàmic i hi ha un nivell més alt«.

Amb el mètode d’ABP han pogut treballar tot el procés de disseny i creació de la web com si fos un projecte professional autèntic.

Per a aquest projecte van tenir una reunió inicial amb representants de la SPAM que els van explicar qui són, en què consisteix la seva feina i quines necessitats tenen.

A partir d’aquí, l’alumnat va rebre una sèrie de directrius per al projecte de web. Desenvolupat al llarg d’un trimestre. Els alumnes s’organitzen en grups de 3 o 4 alumnes i es van repartir les tasques com si fossin una petita empresa.

El grup de l’’Esther va crear una pàgina web amb una part pública per divulgar informació sobre la protectora i les diferents formes d’ajudar. A més, van incorporar una secció per mostrar l’estat de les donacions i una altra amb reptes per als usuaris.

D’altra banda, també van crear una part privada per a ús intern, centrada en la gestió de les donacions, els donants i les dades i estadístiques que es mostren a la part pública.

A més de la pàgina web, la protectora buscava un ‘rebranding’ per donar una nova imatge a l’entitat. Per això el grup d’Esther va elaborar un manual d’identitat corporativa, una proposta de nou logo, xarxes socials i merchandising amb la nova marca.

«El nou logo representa una donació a un animal de la protectora», explica Galeano. La imatge no defineix l’objecte de la donació, ja que la SPAM pot rebre des de diners fins a joguines, menjar o fins i tot el treball dels voluntaris.

Presentació pública del projecte

Com és habitual en els projectes ABP, tots els grups van poder presentar el seu projecte en un acte. Representants de la SPAM van assistir a la presentació i van poder donar la seva opinió i fer aportacions sobre totes les propostes.

«Va ser una experiència increïble per a mi. Mai havia estat capaç de parlar davant de tanta gent i gràcies al suport i consells dels professors vaig poder veure que parlar en públic pot ser fins i tot divertit», explica Esther.

Una campanya per la dieta mediterrània

Alumnes del cicle formatiu de Màrqueting i Publicitat organitzen un viatge de premsa per a la Dieta Mediterrània.

Si haguessis de donar a conèixer la dieta mediterrània a gent d’altres països, com ho faries? Aquest és el repte a què s’han enfrontat els nostres estudiants del cicle formatiu de màrqueting i publicitat (MARP), durant el primer trimestre del curs.

Basem el nostre model pedagògic en l’anomenat aprenentatge basat en projectes (ABP). Una metodologia que es basa en el desenvolupament de projectes que responen a les necessitats reals d’empreses o institucions.

Per a l’alumnat resulta una experiència interessant. Doncs, tot i que els projectes no sempre s’implanten. Els permet adquirir coneixements i habilitats tècniques i pràctiques molt útils per al món laboral.

En el cas del cicle de Màrqueting i Publicitat, el projecte s’ha realitzat en col·laboració amb la Fundació Dieta Mediterrània. Aquesta entitat té com a objectiu fomentar els valors de la dieta mediterrània, els seus productes i l’estil de vida saludable que representa.

Trobada amb la Fundació Dieta Mediterrània

Com en tots els projectes ABP, el punt de partida per als alumnes va ser una trobada amb els representants de la Fundació. En aquest cas, va ser la nutricionista i responsable de comunicació de l’entitat, Isabel Bertomeu, qui es va reunir amb els nostres estudiants. Per explicar-los el que fa la fundació i en què consisteix la dieta mediterrània.

A partir d’aquí, va sorgir el projecte d’organitzar un ‘press trip‘, o un viatge de premsa, per donar a conèixer aquest estil de vida i alimentació a periodistes i influencers de països no mediterranis.

Toni Díaz, professor de màrqueting i publicitat, explica que, a partir d’aquesta primera trobada, els alumnes van rebre un briefing amb els requisits mínims que havien de complir amb el projecte.

En concret, havien d’organitzar un viatge de cinc dies previst per a setembre de 2020. A banda d’aconseguir que hi participin cinc periodistes estrangers especialitzats en gastronomia i nutrició; i cinc ‘influencers’ d’aquest mateix sector. L’objectiu del viatge era presentar la dieta mediterrània i l’aportació de Catalunya a aquest estil de vida i alimentació.

Trobar un fil conductor

La principal dificultat per als estudiants va ser trobar el fil conductor del viatge, el missatge que volien donar, i després poder sintetitzar amb un claim o una frase amb ganxo.

Quan per fi tenien la idea, el següent pas era pensar com fer la difusió del viatge de premsa, quines peces de comunicació havien de preparar i crear un teaser. A l’ABP participen diversos mòduls del curs. Així, per exemple, en la redacció de peces de comunicació per als assistents al viatge, intervé el mòdul de llengua estrangera, ja que aquestes comunicacions s’han de fer en anglès, tenint en compte la procedència dels assistents.

 

Altres dels mòduls que han intervingut en aquest ABP són els de disseny i llançament de producte, a més del de relacions públiques i organització d’esdeveniments que vertebrava el projecte.

Una part important del projecte ha consistit a buscar informació, informar-se sobre la dieta mediterrània, els productes i activitats relacionades. Un altre dels punts forts ha consistit a contactar amb els proveïdors per demanar-los informació i pressupost.

El projecte es va desenvolupar durant el primer trimestre del curs del cicle de màrqueting i publicitat, i hi van participar uns 20 grups d’alumnes dels cursos de matí i tarda d’aquest cicle.

Com és habitual, l’alumnat va tenir ocasió de presentar els seus projectes en un acte públic a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet de Llobregat. En què van assistir representants de la Fundació Dieta Mediterrània, així com alumnes d’altres cursos i públic general. Aquesta presentació pública es va realitzar en un acte a què se li va donar format de lliurament de premis.

Formació pensada per al món real

La Formació Professional al Politècnics

La Formació Professional ofereix una alternativa als joves que han finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria i volen obtenir una titulació abans d’accedir a estudis superiors o al món laboral. Per això té un caràcter pràctic, està pensada per a formar els alumnes en una professió específica i facilitar la seva ràpida entrada en el món laboral.

A la FP, el més important és que els estudiants adquireixin els coneixements tècnics i habilitats pràctiques que necessitaran per a exercir una carrera professional.

Amb aquesta idea en ment, en el Politècnics fa tres anys que apostem per a l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP). Cosa que va suposar una evolució en el nostre model pedagògic i un impuls a la formació amb enfocament pràctic i dirigit al món real.

Si fins aquest moment oferíem una formació de caràcter més tradicional. A partir de llavors vam aplicar una metodologia amb la qual donar poder als alumnes. Promovent un aprenentatge cooperatiu i desenvolupant les habilitats necessàries per afrontar les diferents situacions en l’àmbit laboral.

Una metodologia pràctica i vivencial

Segons explica Antonio Domingo, coordinador d’innovació pedagògica i professor d’informàtica del Politècnics. Laprenentatge basat en projectes és una metodologia “pràctica, vivencial i significativa”. Aquesta, “implica diferents mòduls d’un mateix cicle o fins i tot de diversos, i hi ha un coneixement interconnectat i transversal”.

D’altra banda, es tracta també d’un “treball per evidències”, ja que el projecte final és la plasmació del que s’ha après i treballat a l’aula durant el curs.

Però sens dubte el més interessant és que, amb aquesta metodologia, no només s’adquireixen coneixements reals de cada matèria. Sinó que a més es desenvolupen les anomenades soft skills, o habilitats pràctiques per a la vida quotidiana.

Empoderar als alumnes

Domingo destaca que amb l’aprenentatge basat en projectes es promou un “aprenentatge entre iguals”. En el qual es dóna poder als alumnes, ja que són ells mateixos els que prenen decisions sobre el seu propi aprenentatge.

En aquest context, el professor adopta el paper de guia. L‘acompanyant que pot aportar la informació de qualitat quan sorgeixen dubtes entre els alumnes. Però el més important, explica Domingo, és que “es genera la necessitat d’aprenentatge a mesura que es va avançant en el projecte i són els equips de treball els que demanen allò que necessiten aprendre”.

A més, aquesta forma de treballar també fixa una sèrie d’habilitats transversals. Les quals també es treballen amb el projecte: l‘excel·lència, la flexibilitat, la responsabilitat, l‘autonomia, la sociabilitat i la capacitat de treballar en equip.

Una altra de les premisses és que la majoria dels projectes que desenvolupen els alumnes “responen a demandes de clients reals” i donen com a resultat un producte o servei. Tot això presentat en una exposició pública davant els responsables de l’empresa.

De fet, alguns dels projectes desenvolupats pels alumnes ja han vist la seva aplicació pràctica en empreses i institucions reals.

És el cas, per exemple, dels projectes interactius desenvolupats pels alumnes dels cicles de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i de Desenvolupament d’Aplicacions per a Webs (DAW). Reallitzat per a dues exposicions del mNACTEC, el museu de la ciència i tècnica de Terrassa.

Com funciona el model ABP?

Per realitzar els projectes, es creen grups de 4 o 5 alumnes i se segueixen una sèrie d’etapes prèviament definides.

A principi de curs estan disponibles unes càpsules d’aprenentatge. A continuació, el projecte es desenvolupa en set fases: en la primera es coneix el projecte. En la segona es planteja el que cal per desenvolupar-lo.  El tercer pas es centra en l’organització i gestió. E quart en el disseny. El cinquè en la creació del producte o servei. El sisè en la presentació i en la setena i última fase es porta a terme una revisió del resultat.

Finalment, els projectes es presenten públicament davant els responsables de les empreses reals, que han participat també en el procés exposant les seves necessitats de productes o serveis. A més, els alumnes també tenen ocasió de presentar les seves experiències a la fira It’s My Turn, un punt de trobada entre els alumnes de FP i el món laboral.

En altres cicles, com en el grau mitjà de gestió administrativa o els graus superiors de comerç internacional i d’administració i finances, es duen a terme projectes similars. Són les “empreses simulades”, projecte que consisteix a organitzar les aules com si fos una empresa i utilitzar aquesta organització com a eina educativa per formar els alumnes de forma pràctica i transversal en tasques administratives i de gestió empresarial.

Botiga de roba no binària

L’alumnat del cicle formatiu d’Activitats Comercials idea un original format de negoci que fuig de la classificació per gèneres.

Els alumnes del Grau Mitjà d’Activitats Comercials del  Politècnics,tenen l’oportunitat de posar en pràctica els seus coneixements impulsant projectes de comerços singulars i innovadors. Això és el que ha fet el grup format per Abril Milla, Marc Salinas, Gabriela Flores i Alex Casas. Han tingut la idea de crear una botiga de roba no binària.

Aquest cicle de grau mitjà està pensat per als joves que volen treballar en el sector de comerç. Els dotem dels coneixements i recursos per poder gestionar una botiga o negoci comercial de forma eficaç.

Com a pràctica del cicle, demanem a l’alumnat proposar un model de negoci innovador. Una de les propostes més originals és la de Only my gender. Una botiga de moda que escapa dels gèneres tradicionals i no vendrà roba d’home o dona, sinó per persones.

“No és el mateix que roba unisex, perquè el concepte de no binari no entra a classificar per gèneres», expliquen els alumnes d’aquest grup.

D’aquesta manera, les peces de roba i complements s’organitzaran a partir d’àmbits com casual o festa, en lloc de fer-ho per sexes com una botiga tradicional. A més, també hi haurà un espai per personalitzar el disseny de dessuadores.

Aplicar coneixements a la pràctica

De moment, la botiga de roba no binària és només un projecte que es desenvolupa a l’aula. No obstant això, se segueixen tots els passos com si es tractés d’una iniciativa empresarial real. De tal manera que l’alumnat pot veure l’aplicació pràctica de tot allò que treballen en els diferents mòduls del cicle.

Al Politècnics apliquem una innovadora metodologia pedagògica. L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP). La qual dota a l’alumnat de coneixements i experiència pràctica que els serveix en el món laboral.

De moment els ABP es duen a terme únicament en els graus superiors. En els graus mitjans, com el d’Activitats Comercials. En aquests, els projectes tenen la mateixa filosofia, però no tenen una vinculació directa amb empreses reals.

Per a la proposta de la botiga Only my gender, els estudiants van partir de la idea d’obrir un negoci que no fos basat en els gèneres. La inspiració va arribar de diferents parts, com un anunci de Zalando o una botiga de calçat sense gènere.

El primer pas d’aquesta pràctica va ser definir la proposta. A continuació els alumnes van haver de desenvolupar els productes i organitzar el catàleg, així com definir la distribució de la botiga fugint dels estereotips de gènere.

A més, han hagut de pensar en la comunicació i màrqueting del projecte i el disseny de la pàgina web. Una de les principals dificultats va ser buscar i convèncer els proveïdors de roba i complements perquè els venguin a través d’aquesta plataforma.

Fer el salt al món empresarial

De moment, Only my gender és només una pràctica del cicle. No obstant això, està previst que els estudiants ho presentin a la fira It’s my turn. Celebrada a finals de curs i a la qual assisteixen empreses i possibles patrocinadors que podrien estar interessats a finançar-lo.

En aquesta fira es presentaran també altres projectes desenvolupats per estudiants del cicle d’Activitats Comercials. Entre els quals es troba una botiga inspirada en els taulers de Pinterest, un restaurant per a celíacs, una original vinoteca, una botiga de batuts saludables o la proposta d’unes experiències fotogràfiques diferents.

Projectes interactius pel mNACTEC

Si visites el Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa (mNACTEC) podràs veure i provar dues aplicacions interactives molt especials. 

Aplicacions desenvolupades pel nostre alumnat.En concret, per estudiants dels dos cicles formatius de grau superior d’Informàtica:

Desenvolupament d’aplicacions per a webs (DAW) i Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DAM).

Aquests han hagut de crear apps interactives adaptades a dues noves exposicions del mNACTEC: «Una mirada a l’espai. Cinema i astronàutica» i «Ràdio mNACTEC «.

La col·laboració amb el mNACTEC s’emmarca en el projecte Laboratori d’Innovació educativa. Pensat per motivar futurs professionals de les TIC amb l’incentiu de treballar per a un museu nacional amb el repte de difondre coneixement científic.

Per als estudiants, ha suposat treballar en projectes amb aplicació real. Això és, precisament, el que impulsem des del Politècnics a través de l’aprenentatge basat en projectes (ABP). Una innovadora metodologia que anima als alumnes a desenvolupar projectes reals per a empreses o institucions. Amb l’ABP donem poder als alumnes, que han d’aprendre a organitzar-se, prendre decisions i treballar com en una empresa real. D’aquesta manera es desenvolupen les habilitats tècniques per a dur a terme una feina, però també soft skills per aprendre a manejar-se en el món laboral.

Per als estudiants, treballar els ABP els planteja diversos reptes, el primer dels quals és «treballar en equip«. Assenyala Francisco Fernández, coordinador d’ABP en els cicles DAM i DAW. També treballar simulant el funcionament real d’una empresa i aprendre a organitzar-se les tasques.

Joc interactiu sobre la Mir i la ciència ficció

L’exposició «Una MIRada a l’espai. Cinema i astronàutica» proposa repassar el dia a dia de l’estació espacial Mir (1986-2001) i les seves missions espacials. L’exposició mostra una maqueta de la MIR que es va realitzar per al rodatge d’una pel·lícula, per a la qual cosa s’ha aprofitat aquesta excusa per parlar també de la relació de cinema de ciència-ficció amb l’astronàutica.

Per a aquesta exposició, el mNACTEC necessitava una aplicació per Android que permeti als visitants participar en un joc de preguntes sobre la Mir i les pel·lícules de ciència-ficció relacionades amb aquest tema. Aquesta app ha estat desenvolupada pels nostres estudiants de DAM.

«Els alumnes han hagut de dissenyar una aplicació de pantalla tàctil per Android, en la qual apareixen les diferents preguntes. A més de crear l’app d’escriptori enfocada a la gestió interna per poder incorporar noves preguntes al joc», explica el coordinador del projecte.

Per a aquests alumnes, el principal repte “ha estat aprendre a programar per Android”, explica Fernández.

Una pantalla interactiva sobre la radio

En el cas de «Ràdio mNACTEC«, el museu ha creat un espai interactiu que permet descobrir l’apassionant món de la radiofonia a través d’un estudi de ràdio real.

Aquí, els estudiants del cicle de DAW han hagut de desenvolupar una landing page que permet accedir a tres llocs diferents. Un mapa interactiu en el qual es poden localitzar i escoltar en directe ràdios de tot el món. Una pantalla amb aspecte de ràdio tradicional que permet visualitzar amb els comandaments de la ràdio una presentació realitzada per mNACTEC sobre la transmissió i recepció de les ones i una pantalla amb petits jocs per a nens.

En aquest projecte, el repte ha estat, a més de programar els jocs, «aconseguir que siguin visualment atractius per als usuaris», explica Fernández.

Tots els projectes es van presentar als responsables del museu en un acte públic celebrat el passat 17 de desembre i ara són ells els que hauran de decidir amb quina de totes les propostes es queden.

Les fases del projecte ABP

El projecte es va desenvolupar al llarg d’un trimestre. Dels set mòduls que s’imparteixen en el cicle, quatre estan integrats en l’ABP, mentre que els altres tenen un caràcter d’assignatura tradicional. Els mòduls ABP compten amb una part de petites pràctiques i una altra part centrada en el desenvolupament pròpiament del projecte.

Per a realitzar els projectes del mNACTEC s’han creat grups de treball, formats pels alumnes amb la supervisió del professorat. Com en tots els projectes ABP que realitzem. El treball va començar amb una presentació per part dels responsables del mNACTEC que van exposar als alumnes les necessitats tècniques que tenien per a les dues exposicions.

Aquesta necessitat del museu, segons explica el coordinador, es va convertir en un enunciat perquè sigui més fàcil pels alumnes enfocar el projecte.

El següent pas va consistir a «crear un mapa mental per veure què necessitaran per a realitzar aquest projecte». A continuació, es va elaborar un calendari per marcar les diferents fases de realització dels treballs. A partir d’aquí, els alumnes es van repartir les diferents tasques i es van posar mans a l’obra. El resultat final el veurem aviat a les sales del mNACTEC, on ja pots visitar l’exposició sobre la MIR i, a partir del 11 de febrer, la de la ràdio.

Newsletter

Contacte

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

CENTRE D’ESTUDIS POLITÈCNICS

Finalitat

Respondre a les consultes que realitzen els usuaris

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Informació Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra web: http://www.cepnet.net/